PensionsDanmarsk direktør, Torben Møger Pedersen. Foto: PensionDanmark.

CSR: Fra feelgood til forretning

08. november 2016

Det er de senere år i stigende grad blevet vigtigt for virksomhederne at gøre noget godt for samfundet, klimaet og miljøet. Det handler om idealisme, men også om omdømme – og dermed også lidt om indtjening. Man taler om ’doing better by doing good’ – altså som virksomhed at klare sig bedre, hvis man gør noget godt.

Af Hilde van Arkens, karriererådgiver i MA

CSR – Corporate Social Responsibility – er det, en virksomhed gør, for at opføre sig socialt ansvarligt.

Det skal være indsatser, der rækker ud over, hvad lovgivningen kræver. Det kan fx være arbejde med:

  • bæredygtighed og miljø,
  • at forbedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden,
  • at fremme mangfoldighed og social inklusion i medarbejderstaben,
  • at stille krav til internationale leverandører om at overholde menneske- og arbejdstager-rettigheder.

Rød bundlinje uden CSR

Der er efterhånden en klar bevidsthed blandt virksomheder og arbejdsgiverinteresseorganisationer om, at hvis man som virksomhed vælger ikke at beskæftige sig med CSR, kan det koste på bundlinjen.

CSR har stor indvirkning på værdien af en virksomheds brand. Virksomheder, der er aktive inden for CSR tiltrækker de bedste medarbejdere, og de tjener flere penge, vurderer eksperter.

Uden CSR ingen gode ansøgere

Konsulentvirksomheden Deloitte har i en undersøgelse vist, at generation Y – dem, der er født fra 1980 og frem til årtusindeskiftet – i langt højere grad end tidligere generationer fokuserer på virksomhedens etik og samfundsansvar, når de søger job.

Når det nu skal være, er det jo heller ingen skade til, at man begynder at kunne se et forretningspotentiale.

FN på banen

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Danmark er forholdsvis langt, og man forudser, at mange virksomheder internationalt vil tilslutte sig arbejdet med CSR. Det rummer et forretningspotentiale for danske virksomheder i form af konsulentbistand, eksport af bæredygtighedsløsninger og lignende.

For tiden er det særligt bæredygtighed og miljø, der er hot blandt virksomhederne. Man arbejder på at forbedre sig inden for dette område med fx biologisk nedbrydelig emballage, bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse.

CSR-jobbene

Vi kan forvente flere job inden for CSR fremover.

Der er de traditionelle – CSR-chef, CSR-konsulent – men der vil også være jobtitler som miljøkonsulent, arbejdsmiljøkonsulent og andet, der måske ikke direkte hedder noget med CSR, men som er job afledt af virksomhedernes CSR-strategi og handler om fx analyse, vidensindsamling, idéudvikling, kommunikation i forbindelse med virksomhedernes CSR-initiativer.

“De løsninger, der efterspørges, såvel i de udviklede lande som især i Emerging Markets, kan Danmark levere rigtig mange af.Det gælder inden for bæredygtig energi og klima, vand, bæredygtige byer, affald, fødevarer og transport.

Danmark er på disse områder et Kinderæg med tre-i-én:

For det første er vi som nation et udstillingsvindue, der viser, at det kan lade sig gøre. Vi har implementeret verdens mest bæredygtige energisystem. Vi har fremragende løsninger inden for affald, fjernvarme og vand. Vi har nogle af verdens bedste byplanløsninger. Vi kan invitere andre lande på besøg, og demonstrere at vi ikke bare snakker, vi handler.

For det andet har vi nogle af verdens førende virksomheder inden for de teknologier, der skal anvendes.

Og for det tredje har vi en stærk pensionssektor, der kan levere langsigtet finansiering, så vi kan tilbyde fuldt finansierede turnkey løsninger på rigtig mange områder.”

Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, på årskonference i september 2016 om CSR

Kilder: Dansk Erhvervs CSR konference 2016 + diverse netsider

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00