Lasse B

Dagpenge og efterløn kommer til at halte bagud

16. august 2012

I et høringssvar til Social- og Integrationsministeriet påpeger AK-Samvirke, at skattereformen forringer dagpenge og efterløn væsentligt i forhold til lønudviklingen. Det betyder, at dagpenge og efterløn i perioden 2016 til 2023 vil reguleres mindre end hidtil fastsat og væsentligt mindre i forhold til lønudviklingen.

Den mindre regulering udgør 5,1 procentpoint. I forvejen indebærer loven om en satsreguleringsprocent, at dagpenge og efterløn reguleres mindre end lønudviklingen, så det svarer til et efterslæb på godt 3 procentpoint fra til 2023.

AK-Samvirke påpeger i høringssvaret, at forslaget vil gøre det mindre attraktivt at melde sig i en a-kasse, fordi arbejdsløshedsforsikringen ikke i tilstrækkelig grad vil kunne kompensere for den hidtidige indtægt. Samtidig vil halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningskravet yderligere forringe systemet.

>> Læs hele høringssvaret her

Kilde: AK-Samvirkes Nyhedsbrev nr. 9, august 2012

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00