Lasse B

Den ventede efterlønsreform: Vent, vent, vent!

22. juni 2011

MA anbefaler: Vent med at foretage ændringer i dine efterlønsforhold

Efterlønsordningen vil blive markant ændret for alle under 57 år, hvis regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en tilbagetrækningsreform bliver gennemført efter et valg. Men den skal først igennem en lovbehandling og kan derfor nå at ændre form. Uanset hvad, vil du under ingen omstændigheder komme til at tabe penge på at have indbetalt til ordningen.

For MA’s medlemmer vil de væsentligste ændringer være:

 • Efterlønsalderen vil gradvist sættes op med i alt to år fra 2014 til 2017. Dvs. i 2017 er efterlønsalderen 62 år.
  Læs mere om reformen:

  » Kæmpetab ved af få udbetalt efterlønsbidrag nu
  » De konkrete konsekvenser for dig
  » Læs hele aftalen

 • Folkepensionsalderen vil gradvist blive hævet med to år fra 2019 til 2022.
 • Efterlønsperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år i perioden fra 2018 til 2023.
 • Efterlønssatsen bliver forhøjet til 100 procent af den maksimale dagpengesats i hele efterlønsperioden fra 2023.
 • Størrelsen af efterlønnen bliver gjort mere afhængig af pensionsformuen og gøres ens for alle efterlønsmodtagere uanset tidspunktet for overgang til efterløn.
 • Mulighed for udbetaling af efterlønsbidragene skattefrit ved udmelding af efterlønsordningen i 2012.

Efter de nugældende regler kan du fortryde din tilmelding til efterlønsordningen og i stedet få dine indbetalte efterlønsbidrag overført til en pensionsopsparing. Vi anbefaler, at du venter med at gøre dette af to årsager:

 • Du kan stadig få den skattefri præmie på 143.400 kr., hvis du er tilmeldt og vælger at arbejde frem til folkepensionsalderen. Præmien får du som tak for at blive længere på jobbet. Den skattefri præmie vil altid være større end de indbetalinger, du igennem årene har indbetalt til ordningen. Se også AK-Samvirkes tabel: Kæmpetab ved af få udbetalt efterlønsbidrag nu .
 • Bliver aftalen gennemført, kan du i 2012 vælge at melde dig ud af efterlønsordningen og få alle dine indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Beder du om det nu, skal MA overføre dine penge til din pensionsopsparing, som vil blive beskattet, når pensionen til sin tid skal udbetales. Dvs. at du vil få en skattefordel ved at vente til 2012 med at melde dig ud af efterlønsordningen.

Højtuddannede rammes hårdest
Den højere efterlønsalder, den kortere periode med efterløn og fradraget for pensioner betyder, at stor set alle, der betaler til efterlønsordningen vil få en meget forringet efterlønsudbetaling i forhold til de nugældende regler. Se de konkrete konsekvenser for dig her.

Men reformen rammer især mange højtuddannedes muligheder for at gå på efterløn, da reformens såkaldte ”sociale profil” i form af beregningsgrundlaget for modregningen i pension øges fra 60 pct. til 80 pct. af pensionsformuen. Bundfradraget bortfalder, og får man en arbejdsmarkedspension løbende udbetalt, fradrages denne med 64 pct. mod 50 pct. i dag. Du kan læse hele aftalen her.

» » Færre på efterløn og især akademikere

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00