Lasse B

Der er altså forskel på hvad jeg har behov for og hvad jeg gør godt

10. februar 2011

Af Louise Møller Nielsen, cand.mag. i læring & forandringsprocesser

Overskriften er taget fra et møde i netværket for nyuddannede akademikere hos Magistrenes A-kasse, hvor der blev sat fokus på at afprøve intenz’ styrkekort, og hvor målet var at synliggøre og udnytte de styrker, den enkelte akademiker besad. Formålet var ligeledes at få indblik i, hvordan disse kan anvendes i forhold til jobsøgning og jobstrategi. For flere af deltagerne satte det gang i en indre diskussion, hvor de forestillinger man har om sig selv bliver tydeliggjort, og en deltager udtrykte det som en forskel mellem det billede jeg gerne vil vise, og det jeg rent faktisk er!

I forhold til jobansøgning og udarbejdelse af cv medførte brugen af styrkekort en større præcisering af de personlige styrker og ikke kun de faglige styrker enakademiker har opnået via sin uddannelse. Flere af deltagerne udtrykte decideret forundring over, hvilke styrker de i sidste ende valgte at fremhæve og én af deltagerne udtrykte følgende:

“Det tvang en til at være ærlig omkring, hvad det reelt er, man kan bidrage med i forhold til arbejdssituationer og få prioriteret, hvad der er det væsentlige. I forhold til jobsøgningsprocessen inspirerede det mig til at være endnu mere tro mod mig selv og spille på det, JEG er god til frem for at forsøge at presse mig selv ned i en eller anden kasse.”

Personligt kan brugen af styrkekort også tilvejebringe en række spørgsmål, der under alle omstændigheder sætter gang i en personlig proces, hvor den enkelte går i dialog med sig selv og hvor man, på en konstruktiv måde, præciserer egne styrker både i privatlivet og til jobsamtaler. Samtidig giver styrkekortene også mulighed for at fokusere på de positive aspekter et individ besidder, hvilket er en fordel, når man som nyuddannet akademiker ofte får afslag eller føler manglende optimisme over ens jobstrategi.

Flere af deltagerne har udtrykt ønske om at benytte styrkekortene igen, hvorfor vi i 2011 vil afsætte en ny dag med fokus på styrkekort og uopfordrede ansøgninger.

Bragt på www.intenz.com

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00