Lasse B

Det er ikke så atypisk at være atypisk længere

08. juni 2015

Otte fagforbund, heriblandt DM, satte på en konference fokus på atypisk beskæftigedes situation. Konklusionen var klar: Dagpengesystemet må laves om, så det svarer til nutidens arbejdsmarked.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Der er dem med fast lønmodtagerarbejde på 37 timer om ugen uden slinger, og så er der alle de andre.

Dagens dagpengesystem er stadig et levn fra industrisamfundet, hvor alle ledige kunne skæres over én læst. I dag er ”den frie fugl” med deltidsarbejde, selvstændig virksomhed, freelancearbejde, og alle dele i kombinationer, en voksende del af arbejdsmarkedet.

En femtedel af det danske arbejdsmarked er atypisk. Arbejdsgiverne ser fordelen ved at kunne hyre og fyre, eller ønsker medarbejdere i løse ansættelser for at undgå dyr og besværlig administration, feriepenge, sygedagpenge etc.

Her er nogle eksempler på, hvor det går galt i forhold til dagpengereglerne:

Ansat med deltidsarbejde og supplerende dagpenge: Efter 30 uger rammes loftet for at modtage supplerende dagpenge, og deltidsjobbet må opsiges for at blive ledig på fuld tid. Dermed mister man tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Freelancer med dels lønarbejde og dels selvstændig bibeskæftigelse: Kun lønarbejdet tæller med til at optjene dagpengeret.

Selvstændig bibeskæftigelse: Kun tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med dagpenge i 78 uger. Derefter skal virksomheden lukkes ned, ellers er der ingen dagpenge. Tilknytningen til arbejdsmarkedet sættes over styr, og bibeskæftigelsen tæller ikke med til at genoptjene dagpengeret.

Selvstændig hovedbeskæftigelse: Har man lukket sin virksomhed, kan man kun tage arbejde som lønmodtager inden for samme branche, men kan fx ikke have arbejde, der aflønnes som b-indkomst.

Dagpengekommissionen må gerne læse med her

Skulle man tænke dagpengesystemet om, så kunne man fx:

  • Ophæve 30 ugers begrænsningen på at få supplerende dagpenge.
  • Ophæve tidsbegrænsningen på selvstændig bibeskæftigelse, og ophæve reglen om at arbejdet i virksomheden ikke må udføres inden for normal arbejdstid.
  • Lade være med at betragte folk som selvstændige, når de reelt ikke arbejder for egen regning og risiko, men er nødt til at sende fakturaer på grund af opdragsgiverens forhold.
  • Lade både lønarbejde og selvstændig virksomhed som bierhverv tælle med til at optjene dagpengeret.
  • Gøre det muligt for ledige at vælge en iværksætterordning i stedet for traditionelle dagpenge.
  • Fjerne den grundlæggende præmis: Mistilliden! 

Det virker meningsløst at præsteret arbejde ikke tæller ens, og at der er disse forskelle og begrænsninger i et system, der over alt andet har fokus på, at ledige skal komme i arbejde.
/Marianne Jaquet, forsikringschef i AJKS.

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00