Lasse B

Det er stadig for bøvlet, Inger!

21. januar 2011

46 forslag har beskæftigelsesministeren barslet med efter blandt andet at have bedt a-kasserne om at hjælpe hende med at få bøvlet væk.

MA greb handsken sammen med medlemmerne. Vores forslag var gennemsyret af tankegangen: Erstat kontrol med tillid, udnyt it-systemerne bedre og afskaf dyrt og unødvendigt bureaukrati. I sin mest radikale udformning: Lad a-kasserne tage sig af dagpengemodtagerne og kommunerne af kontanthjælpsmodtagerne. Afskaf det dyre to-strengede system, herunder de private anden aktører og dermed de mange eksempler på meningsløse kurser. Anden aktører har bevist, at bare fordi de er private og skal agere på markedsvilkår, sikrer det langt fra en bedre kvalitet. Tværtimod, det er blevet til kassetænkning til skade for de ledige.

Her er de små sejre, vi trods alt opnåede:

Fred ledige, der inden for fire uger går i job, skal på barsel, på efterløn eller på pension!
– Forslaget realiseres, så samtalepligt, aktiveringspligt bortfalder, men man skal stadig søge relevante korttidsjob som fx vikararbejde.

Ændr cv på jobnet.dk til en simpel meldepligt!
– Forslaget realiseres kun delvist. Der kommer et mere enkelt og brugervenligt cv på jobnet.dk.

Lad a-kassen udbetale sygedagpenge til ledige de første fire uger!
– Forslaget realiseres, men fristen er kun inden for to uger.

Her er de sejre, vi ikke opnåede:

Afskaf g-dage
Tillad barns første sygedag
Forenkl reglerne for feriedagpenge
Behold muligheden for kombinationsforsikring.

Her er nogle af de forbedringer for MA’s medlemmer, vi kan få øje på i de 46 forslag:

  • Lempeligere regler for medhjælpende ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed. Udtræden anerkendes blot ved tro og love-erklæring.
  • Afskaffelse af samtaler med sygemeldte medlemmer.
  • Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed.
  • Afskaffelse af kravet om lønarbejde for at blive optaget – det vil gøre det lettere at blive optaget som gratis studiemedlem.
  • Bortfald af pligten for a-kassen til at foretage en rådighedsvurdering af et medlem, der to gange melder afbud til et lovpligtigt møde hos jobcenter/anden aktør på grund af sygdom.

Langt de fleste af forslagene skal nu igennem Folketingets behandling, og vi ved ikke, hvornår det vil ske.

Uden for nummer forlyder det, at fra den 1. maj 2011 kan a-kasserne trække oplysninger fra Indkomstregisteret. Det sparer medlemmerne for at skulle sende lønsedler ind til os for at få dagpenge eller efterløn.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00