Lasse B

Det sagde kulturministeren i 2010 til Magistrene

03. november 2011

Selvfølgelig er det vigtigt, at man kan noget og står på en faglighed. Men det er bare ikke nok i dag. Du skal også kunne dokumentere, at du socialt set kan takle at komme ind og begå dig på en arbejdsplads,” siger Kaospiloternes stifter Uffe Elbæk.

Har du kun fokuseret på studiet, er du bagud på point
”Man kan ikke rulle den udvikling tilbage, at virksomhederne forventer, at man står på begge ben: Den faglige kvalifikation og de sociale kompetencer. De fleste processer i virksomhederne i dag foregår i team.

Der er brug for folk, der kan arbejde sammen og dele viden. Og det kræver både stærke faglige og sociale kompetencer. Det er en hel grundlæggende drivkraft, der hænger sammen med den måde, vi organiserer vores produktionsprocesser på,” siger Uffe Elbæk, der i mange år var rektor for KaosPiloterne. Han har siden kastet sig over mange andre projekter. Bl.a. World Outgames, OL for homo-, trans- og biseksuelle, der i 2009 af Politikens læsere blev kåret som årets event i Danmark. Uffe Elbæk har også skrevet bogen ”Ledelse på kanten”.

”Jeg har læst rigtig mange ansøgninger i min tid. Jeg har omvendt også været med til at uddanne rigtig mange studerende. Når jeg læser en ansøgning, så er det afgørende, hvad det er for en faglighed, hvilken uddannelse, vedkommende tager med ind på arbejdspladsen. Men derefter er jeg nysgerrig efter, hvad det er for en person.

Altså hvad beskæftiger vedkommende sig med af foreningsliv, af kulturelle aktiviteter eller i det politiske liv? Derfor gælder det om at få beskrevet sig selv som en meget mere nuanceret person end bare et eksamensbevis”, siger Uffe Elbæk og fortsætter:

”Jeg kigger også på, hvad der inspirerer en ansøger, hvad er det, der optager den pågældende? Kan du skabe mening for dig selv, hvad er det der er drivkraften i dit liv? Hvorfor søger du lige netop på den her arbejdsplads?”

“Det, der ligger under, er, at jeg er interesseret i at finde ud af, om vedkommende kan blive en potentiel god kollega. Kan du arbejde sammen med andre og løse konflikter? Kan du skabe gode relationer, hvad der er fuldstændig afgørende for virksomhederne i dag. Kan du omstille dig? Hvad har du fx skabt af resultater ud over at tage din eksamen,” er nogle af de spørgsmål, Uffe Elbæk er nysgerrig efter at få svar på.

Bliv rundtosset: Tag en 360 graders tur rundt om dig selv
”Hos KaosPiloterne adskilte vi begreberne faglige kvalifikationer og sociale kompetencer. De fleste steder bliver man ansat på sine kvalifikationer, men det, man bliver fyret på, er, hvis man ikke har de bredere sociale kompetencer. Hvis du er en dårlig kollega, og hvis du ikke kan samarbejde eller kan omstille dig, så dur det ikke.”

“Hvis man kun ser efter uddannelse og erhvervserfaring, så kommer man kun halvt rundt om kvalifikationerne hos en ansøger. Den moderne arbejdsgiver ser også på, hvad du har lavet ved siden af studiet. Derfor er det vigtigt, at man både i ansøgning og jobsamtale kommer 360 grader rundt om sig selv.”

Selvfølgelig vil det virke utroværdigt, hvis en ung person i 20’erne prøver at lade som om, han har levet tre liv. Du skal bare give et troværdigt billede af, at du er åben og interesseret og engageret.

Det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvad for en virksomhed man søger, om man vil gøre en dyd ud af at være event- og festarrangør eller kasserer i atletikklubben. Man skal dosere det i forhold til stedet. Men når det så er sagt, så synes jeg sådan set ikke, der er en forskel. Det handler om, at man har været med til at organisere noget og kan demonstrere, at man har taget et ansvar og produceret resultater. Sociale kompetencer er noget håndfast. Det er ikke bare noget med, om man er en behagelig fyr,” siger Uffe Elbæk.

Har du bygget dine politiske eller kulturelle netværk op?
”De fleste studier er stadig meget lukkede om sig selv. De fokuserer meget indad, men er dog ved at ændre sig og begynder at have flere eksterne samarbejdspartnere. Det er jo fint, hvis man har studierelevante job eller praktikophold. Men det er ligeså vigtigt, hvis man også har været politisk aktiv eller aktiv i den lokale sportsforening eller en del af et kulturelt miljø. Det giver den pågældende nogle sociale kompetencer, hvor de bygger nogle personlige og faglige erfaringer og netværk op, som man kan aktivere efter endt uddannelse.”

“De, der alene har fokuseret på deres studium, skal først til at opbygge de personlige kontakter ude i det omkringliggende samfund efter studiet, og så er de bagud på point.”

“Mange job får man i kraft af nogen, der kender nogen. Selvfølgelig skal man ikke være hysterisk og kunstigt netværkssøgende. Virkelig gode relationer bygger på troværdighed og tillid, og de skal opbygges over mange år,” siger Uffe Elbæk.

”Fjumreåret” er dit afklaringsår
Er der en label, som Uffe Elbæk synes er helt forkert at kæde sammen med unge, så er det begrebet ”fjumreår”.

”Det er en helt forkert betegnelse. Man skulle meget hellere kalde det et afklaringsår, hvor man finder ud af, hvad man vil og ikke vil. Det er meget bedre at få mere modne og afklarede studerende ind på studiet, end nogen der kommer direkte ind fra gymnasiet. Det er langt mere interessant at få studerende ind, der har været ude i verden eller prøvet lidt af hvert i projekter og småjob.

Jeg ved udmærket, at regnedrengene i Finansministeriet siger, de unge bare skal gå direkte fra gymnasiet og til en videregående uddannelse. Men det fører dem ikke nødvendigvis hurtigere igennem en uddannelse,” fastslår Uffe Elbæk.

» » Se det oprindelige interview på Candportalen.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00