Lasse B

Det sker – og sner – i Ollerup

02. februar 2012

Jesper Kring har kun været i gang i 14 dage i sit nye job. Det kom i stand gennem lige dele hårdt arbejde og netværk i lokalsamfundet.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Det sker i Ollerup, og det skete for 38-årige Jesper Kring. Ollerup er et stærkt lokalsamfund på Sydfyn, og Jesper stablede et site på benene detskeriollerup.dk til at understøtte de mange aktiviteter og initiativer. Så viser man sit ansigt – og så sker der ting.

“Jeg har fået mit drømmejob som leder af Ollerups nye juniorklub, hvor børn og unge fra ni til 12 år kan komme og gå og med mulighed for at drive klub indtil de er 18. Det er helt og holdent et lokalt forældreinitiativ, som dækker et stort behov. Så alt er nyt, og jeg skal bygge det hele op fra grunden af. Det passer mig rigtigt godt,” fortæller Jesper. “Mit arbejde i lokalsamfundet og min grundliggende indstilling, at det skal jeg nok finde ud af, var medvirkende til at skaffe mig jobbet. Men jeg søgte det på lige fod med andre ansøgere.”

Jesper skriver sig ind i den fynske fri- og efterskoletradition. Han er læreruddannet fra Den frie Lærerskole i 2003 og vender tilbage hertil i 2009 som timelærer. Faget er medie, og faktisk er Den frie Lærerskole det eneste seminarium, der uddanner lærere med det fag. Jesper bliver informationsmedarbejder ved siden af undervisningen. Der skal både laves web, pr og Facebook. Han kommer op på næsten en fuldtidsstiling.

“Den frie Lærerskole er eksamensfri og hviler på den grundtvig-koldske pædagogiske tradition. Jeg skiftede naturligt a-kasse til MA. Alle kollegerne var her, og det føltes helt naturligt, selv om vi med vores baggrund ikke er akademikere i traditionel forstand. Jeg har følt mig “hjemme”, når jeg gik til møder i MA.”

Jesper var ikke på supplerende dagpenge under sin ansættelse, men da stillingen er tidsbegrænset, begynder Jesper at holde kurser og workshops og i det hele taget være om sig så meget som muligt. Se muligheder og dyrke lokalsamfundet. Ikke tænke i grænser og ikke være bange for at kaste sig ud i noget.

“Jeg har vel på mange måder netværket mig til mit nye job. Det er selvfølgelig nemmere at være på fornavn med hinanden i et mindre lokalsamfund, og der sker flere ting, når man er i et miljø, hvor der er spillerum for at realisere sine ideer, fordi forældre eller andre interessenter efterspørger dem og udfordrer dem.” slutter Jesper Kring.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00