Lasse B

DSB, TRYG og Microsoft gør det

21. september 2012

I fremtiden kommer Danmark til at mangle arbejdskraft. Virksomheder, der er vant til at ansætte ”traditionelt”, vil være tvunget til også at kigge i andre retninger og være åbne for kompetencer, de ikke kender så godt i forvejen. Det hedder mangfoldighedsledelse. MA København holder temadag om det den 12. oktober.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Helt tilbage i 2005 stillede Radikale Venstre forslag i Folketinget om, at alle offentlige arbejdspladser skulle have en handlingsplan for mangfoldighedsledelse. Forslaget faldt, men first mover og i al fald mest omtalt i offentligheden har været IKEA, som har haft en kendt profil ansat, Rushie Rashid Højberg, som mangfoldighedskoordinator. Nu er en række store, danske virksomheder fulgt efter. Og de er attraktive for akademikere, der også kan bruge det proaktivt i deres jobsøgning.

 – Hvis man skal forklare begrebet og fænomenet mangfoldighedsledelse kort, så handler det om at gøre medarbejdernes forskellighed til en styrke for virksomheden. At sætte deres forskellige baggrunde i forhold til faglighed, alder, køn, religion, etnicitet, seksuel orientering osv. i spil. Det kan give optimale muligheder for innovation og kreativitet, fortæller MA konsulent Hilde van Arkens. DSB, TRYG og Microsoft gør det blandt andet, og det er lykkedes os at få dem til at fortælle om deres erfaringer på en temadag den 12. oktober.

– Det interessante og rigtigt spændende er, at netop MA’s medlemmer har de optimale forudsætninger for at være med helt fremme her. Deres primære kompetencer er at se tingene fra nye vinkler, kombinere viden fra flere områder og tænke anderledes, fortæller Hilde van Arkens videre. Allerede fra deres studium har de trænet tværfagligt og projektorienteret samarbejde. Innovation og kreativitet er kompetencer, danske virksomheder vil efterspørge i fremtiden.

>> Du kan tilmelde dig arrangementet her.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00