Lasse B

Du skal ikke blande dig i min måde at drive forretning på

10. december 2010

Af Fire kursister, der ønsker at være anonyme

Ligegyldighed, nedladende folkeskolepædagogik og kedsomhed var vores hverdag på et fem ugers aktiveringsforløb afholdt af Jobfit LVU, der slår sig op på at være specialister i akademikere. Derfor er vi fire tidligere kursister, der er gået sammen om at skrive om vores oplevelser.

Jobfit LVU er en privat anden aktør. De reklamerer med, at de har stor erfaring i, hvordan deres viden kan anvendes i effektiv vejledning og undervisning af alle grupper af akademikere. Deres hjemmeside så virkelig lovende ud – bl.a. med lovning på, at forløbet hos Jobfit LVU tager udgangspunkt i den enkelte kursists uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund og individuelle ønsker.

Massevare frem for individuel rådgivning
Inden starten var alt også godt. Nogle fik lovning på individuelle forløb, der havde fokus på at bringe lige netop mig i arbejde. I praksis blev vi dog alle, nyuddannede og folk med mange års erhvervserfaring indkaldt til det samme aktiveringsforløb, uden begrundelse, uden den lovpligtige jobplan og uden plan for kursets indhold.


»» Læs også molekylærbiolog Jesper Pedersens historie på
Nordjyske.dk 15. november 2010


Det hed sig, at Jobfit LVU har et stort netværk med kontakt til mange virksomheder. Virksomhedskontakten består dog udelukkende af en gruppe personer, som har til opgave at ringe til virksomheder med vores profiler, primært med fokus på at skaffe praktik- og løntilskudsjob, frem for arbejde på almindelige vilkår.

Det meste af tiden var vi overladt til os selv
Mere end 65 % af kurset bestod af individuelt arbejde, afbrudt af korte oplæg på et meget basalt niveau, hvorefter vi i tilfældigt sammensatte grupper skulle vejlede hinanden. Der blev også brugt en del tid på at lære os, hvordan man udfylder skemaer til ansøgning om ansættelse i praktik/løntilskud. Som alternativ til det individuelle arbejde var der tilbud om workshops, bl.a. om at være coach, og coacheé. Da en af os dristede sig til at sætte spørgsmålstegn ved det relevante for vores jobsøgning, var svaret fra lederen: ”Du skal ikke blande dig i min måde at drive forretning på.”

“Du har ledighedsstress”
I det hele taget blev enhver kritik eller spørgsmål ved forløbets indhold fejet af bordet, og den enkelte kursists frustration over manglen på relevant indhold blev afvist som ”ledighedsstress”. De pegede gerne en kursist ud og vendte den formulerede kritik til, at vedkommende havde et personligt problem. Da vi påpegede, at vi var ”kunder i butikken” og at de ikke leverede varen, fik vi at vide, at det ikke var os, der var kunder i butikken. Det var jobcenteret, og vi havde ikke ret til at stille krav til indholdet i forløbet.

Som kursist var man i størsteparten af forløbet fuldstændig overladt til sig selv uden nogen form for relevant jobstimulering og sparring. Hvad vi foretog os i perioderne med individuelt arbejde, måtte vi selv om. Det vigtigste syntes at være, at vi var fysisk til stede dagligt mellem kl. 9 og 15. I modsat fald ville Jobfit LVU kontakte vores a-kasse, og vi ville så miste vores dagpenge.

Ingen plads til negativ kritik
Forløbet blev evalueret to gange. Efter en uge og ved forløbets afslutning. Begge gange gik evalueringen ud på, at vi blev bedt om at skrive tre positive ting om forløbet og begrunde dem. Der blev altså ikke givet mulighed for at ytre kritik på noget tidspunkt.

Alt i alt føler vi os slet ikke hjulpet af Jobfit LVU, og vi føler, at vi har spildt fem uger af et ganske kort dagpengeforløb, uden at dette har bragt os nærmere et arbejde. Derfor har vi fire kursister skrevet dette for at gøre opmærksom på vilkårene hos nogle af de private aktører, man som ledig kan blive udsat for. Vi føler ikke, at vi har andre muligheder end at gå i offentligheden, fordi vi ikke er blevet hørt af Jobfit LVU.

Vi er alle medlemmer af MA og er vant til at blive mødt på en anderledes professionel måde. Vi har derfor også holdt et møde med MA og fortalt om vores oplevelser, og de har lovet at tage sagen op over for AAK (Akademikernes a-kasse), der er ansvarlig for Jobfit LVU.

»» Fortæl os om dine erfaringer med anden aktør herunder. Vi har sat ekstra resurser af som ‘medlemmets advokat’.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00