Lasse B

Efterløn: Færre gør det og især akademikere

22. juni 2011

Efterlønnernes antal er på 120.200. På tre år er der blevet ca. 20.000 færre, og andelen af de 60-64-årige falder forsat. Andelen var i 2008 på næsten 38 procent,  i 2011 på godt 33 procent.

Kilde: Danmarks Statistik.
» » Læs mere om tallene


Hvad gør de unge?
– Vores medlemmer under 40 år overvejer at melde sig ud af ordningen og få de indbetalte penge tilbagebetalt. Det er vores opfattelse, at mange ikke tror på, at der vil være en efterlønsordning, når de når efterlønsalderen,« siger jurist i Magistrenes Arbejdsløshedskasse, Lene Taasti Lindbjerg.

– Samtidig vil de få medlemmer, som inden for de seneste måneder har meldt sig ud af ordningen, gerne vide, om de kan blive tilmeldt på ny, så de kan få udbetalt efterlønsbidraget udbetalt skattefrit,« siger Lene Taasti Lindbjerg.

» » Læs hele artiklen på dinepenge.dk

» » MA anbefaler: Vent, vent, vent

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00