Lasse B

Efterløn: Ro på!

10. februar 2011

Vores efterlønskonsulent, Per Magelund, giver disse råd midt i den aktuelle efterlønsdebat.

Vil du råde en nyindmeldt dimittend til at tilmelde sig efterlønsordningen i dag?

– Helt bestemt, hvis man endnu ikke er fyldt 30 år. Det er som bekendt forudsætningen for overhovedet at kunne tilmelde sig. Det er stadig markedets bedste opsparing. Over 30 år betaler du samlet ca. 161.000 kr. til ordningen. Bidraget er fradragsberettiget, så skattevæsenet betaler ca. 32%. Reelt betaler man derfor kun ca. 107.000 kr. netto. Har man små opsparede pensioner ved siden af, vil det ikke medføre det store fradrag i efterlønnen, hvis man vil starte som 60-årig. Man vil kunne hæve ca. 900.000 kr. samlet i de fem efterlønsår.

Og det indbetalte bidrag kan ikke tabes. Hvis man senere fortryder, at man har tilmeldt sig efterlønsordningen, kan indbetalingerne (brutto) overføres til en pensionsopsparing. I særlige tilfælde kan bidraget udbetales kontant, dog minus ca. 32% i skat.

Hvis du så er 45 år i dag, vil du så råde vedkommende til at stoppe indbetalinger nu?

– Absolut nej. Der er ingen grund til panik. Vi ved ikke, hvad der politisk sker eller hvornår. Det hele er meget usikkert.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvor mange penge, jeg har stående på min efterlønskonto i MA?

– Hvis du har indbetalt siden 1. april 1999, vil du p.t. typisk have ca. 60.000 kr. stående. Men ellers må du kontakte MA for at få det helt præcise beløb.

Er det så 60.000 kr. jeg får udbetalt? Eller får jeg renter oveni, hvis de udbetales?

– Det er uden renter. Efterlønsbidraget følger de automatiske reguleringer på dagpengene. Det årlige bidrag til efterlønsordningen udgør 7 x den maksimale efterlønssats. Skal bidraget tilbagebetales, er det med den aktuelle dagpengesats, så beløbet forrentes løbende på denne måde.

Hvilke typiske spørgsmål får du i øjeblikket fra medlemmerne?

– Det er stadig de 60-65-årige, der henvender sig med de sædvanlige spørgsmål. Og for dem sker der jo ingen forandringer i det udspil, regeringen er kommet med. Jeg fortsætter med mine efterlønsmøder rundt omkring i landet, hvor man er velkommen til at møde op – også med sin ægtefælle – og få svar på de mange tvivls- og afklaringsspørgsmål, man kan have i forhold til efterlønstidspunkt, pensionsfradrag og hvor meget man kan arbejde ved siden af.

»» Se hvornår MA holder efterlønsmøder.

Jeg møder en del ældre, ledige medlemmer, der ikke længere vil lade sig ydmyge i dagpengesystemet med rådighedssamtaler, jobsøgning og aktivering. De vælger at overgå til efterløn, da der ikke er job til dem, og det på trods af, at de får den mindre gunstige efterløn med fradrag for pensioner og nedgang i sats.

Og så er der en del medlemmer, der er i arbejde, som bruger efterlønsordningen til at trappe det aktive arbejdsliv langsomt ned ved at gå ned i arbejdstid og samtidig få supplerende efterløn.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00