Lasse B

Regeringens dagpengekommission: Ingen roser uden torne

01. juli 2014

Regeringen har den 27. juni 2014 meldt ud, at den nedsætter en dagpengekommission. Kommissionen skal blandt andet undersøge, hvordan dagpengesystemet kan blive mere tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked.

Det er vi naturligvis meget glade for i MA. Vi har gentagne gange gjort opmærksom på, både i pressen og direkte til politikerne, at dagpengesystemet er forældet og ikke passer til et moderne arbejdsmarked.

Dette gælder i høj grad de af vores medlemmer, der ikke har mulighed for at få et lønarbejde på fuld tid, men som forsøger at skabe deres eget job ved at starte selvstændig virksomhed, eller som er nødt til at sende en faktura til en arbejdsgiver. Dagpengereglerne er unødigt komplicerede og stiller mennesker med et iværksættergen dårligere end andre.

Vores håb er, at et moderniseret dagpengesystem kan understøtte udviklingen på arbejdsmarkedet og gøre det lettere for vores medlemmer at tage det arbejde, de kan få eller skabe deres eget job.

Fremtidens forslag til forbedringer fordrer imidlertid handling allerede nu

Men ingen roser uden torne: Kommissionen skal først være færdig med arbejdet ved årsskiftet 2015/2016, og det kan alle de ledige, der hver måned falder ud af dagpengesystemet, ikke vente på.

Vi bakker op om a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirkes forslag om at halvere genoptjeningskravet her og nu, samt at forlænge den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, indtil der er skabt et holdbart dagpengesystem.

/ Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse og kommissoriet

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00