Lasse B

En håndsrækning til økonomisk trængte medlemmer

31. januar 2013

Bestyrelsen har diskuteret, hvad MA økonomisk kan gøre for de medlemmer, der falder ud af dagpengesystemet og hvis formue og indkomstgrundlag er så ringe, at de må på kontanthjælp eller lignede ydelser, herunder den uddannelsesydelse der fornyligt blev vedtaget af Folketinget.

Vi foreslår, at de pågældende skal kunne fritages for betaling af administrationsbidraget. Vi kan ikke gøre noget ved det lovbundne statsbidrag. Denne kontingentfritagelse kræver dog en generalforsamlingsbeslutning. Der er derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 7. februar 2013 kl. 17 i Mimersgade.

Ud over denne håndsrækning til økonomisk trængte medlemmer vil bestyrelsen også gerne sende et politisk signal. Vi ser en stor risiko ved, at ”udfaldne” medlemmer helt forlader a-kasse systemet med de tilbud og den kontakt til arbejdsmarkedet, det giver. Det vil vi meget gerne modvirke.

Gør som Sverige: Genoptjeningskrav på tre måneder

Vi fortsætter kampen for at gøre noget ved genoptjeningskravet. Jeg fik et indlæg i Berlingske om det. Man skal nu have et års fuldtidsarbejde over en treårig periode, og for rigtig mange er det krav umuligt at opfylde med den mangel på job, der er i dag. Gør som fx i Sverige og sæt det ned til sammenlagt tre måneders arbejde over en treårig periode. Det vil skabe et perspektiv i også at tage forskellige småjobs.  

Medlemskab efter 65 år prøves en sidste gang

MA har været aktive sammen med Ældre Sagen, som har kørt retssag på, at ældre(65+) automatisk skal smides ud af a-kassen, selv om de fortsætter på arbejdsmarkedet. Det er en urimelig aldersdiskriminering. Ældre Sagen tabte i Landsretten, men den er nu gået videre til Højesteret. Politisk støtter De radikale forslaget. Sagen har været omtalt i MA-Nyt før og har på det seneste givet anledning til en del presseomtale efter den første gang blev omtalt på avisen.dk.

Hjælp en ledig: Er der en jobåbning på din arbejdsplads?

Jeg vil gerne stærkt opfordre alle MA-medlemmer, der er i arbejde og tillige medlem i DM, og som har fået en mail om ’Tip et job’, til at kigge sig omkring på deres egen arbejdsplads. Er der mulige jobåbninger? A-kasse systemet bygger også på solidaritet, så prøv at hjælpe en ledig og giv et tip om et ledigt job. MA og DM arbejder derefter videre på at kunne lave et jobmatch.

Glædelig medlemsvækst

Til sidst vil jeg endnu engang lykønske MA med, at vi i november 2012 rundede 60.000 medlemmer. På fem et halvt år er vi blevet 10.000 flere i en tid, hvor a-kasserne har været presset på medlemstilgangen, og den indbyrdes konkurrence er blevet skærpet med det frie a-kasse valg. Det lover godt for MA’s fremtid.


Frederik Dehlholm
formand for MA

Cand.mag. i pædagogik Lærke Bjerre blev medlem nr. 60.000. Til venstre ses direktør Hans Peter Messerschmidt Andersen. Til højre MA’s formand Frederik Dehlholm.

>> Læs mere om kontingentfritagelsen
>> Læsdebatindlæg i Berlingske Stædig regering
>>
Læs mere om Ældre Sagen og sagen om a-kasse medlemskab efter 65 år 
>> Læs tidligere indlæg i MA-Nyt om lovændring til medlemskab efter 65 år 
>> Læs mere om MA og DM’s kampagne Tip et job 
>> Læs mere om medlem nr. 60.000

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00