Lasse B

Er du Øresundspendler?

18. august 2011

MA deltager i arbejdsgruppe, der skal forbedre forholdene for grænsependlerne.

Af Susanne Laustrup, teamfuldmægtig i MA

MA har mange medlemmer, der bliver fanget i regelsammenstødet mellem dansk og svensk a-kasse lovgivning. Vi vil derfor gerne have indflydelse på løsningen af de problemer, vores medlemmer kan komme ud for, når de pendler mellem Danmark og Sverige for at arbejde.

Hele seks organisationer samarbejder om dette, nemlig Øresundskomiteen, Öresunddirekt, Gränshinderforum, Hallå Norden, AK-Samvirke og A-kassornas Samorganisation. I maj 2011 var danske og svenske a-kasser samlet for at udarbejde et kodeks for et bedre samarbejde på tværs af de forvaltninger, der er på begge sider af grænsen, og dernæst se specifikt på de problemstillinger, der er for grænsependlere i Øresundsregionen.

Ét af problemerne er fx medlemmer med løsarbejde med tilknytning til vikarbureauer. Problemerne opstår oftest grundet den forskel, der er i reglerne mellem den danske og svenske lovgivning. Så vejen videre frem er at arbejde med løsningsforslag ud fra konkrete cases.

Løsningsforslagene til seks cases bliver nu bragt videre af blandt andet Danmarks repræsentant for Nordisk Ministerråds Grænsehindringsforum, Ole Stavad. Danske og svenske ministre og politikere vil blive kontaktet for at få gennemført ændringer af love og regler.

MA vil selvfølgelig følge op på, hvad der sker.

Læs mere på http://www.oresundskomiteen.org/topics/680/

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00