Lasse B

Er du ansat som gymnasielærer fra 1. august?

15. juni 2015

Er du helt eller delvist ledig, men har fået ansættelse fra 1. august som gymnasielærer, anbefaler vi, at du venter med at afmelde dig Jobcentret til efter den første uge i august, da STX og HF institutionerne samt visse erhvervsgymnasier ofte fastlægger tvungen ferie den første uge i august. Du kan derfor komme ud for, at du skal starte din ansættelse med at holde 5 dages ferie.

Du modtager ikke løn for denne uge. I stedet kan du holde egen optjent ferie og ferie med feriedagpenge, i det omfang du har ret til det. Har du opbrugt al din ferie, kan du søge om almindelige dagpenge. For at modtage dagpenge, skal du stå tilmeldt jobcentret, være aktivt jobsøgende samt indsende din ansættelseskontrakt.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00