Lasse B

Er du scient. med kig på det kommunale?

15. december 2015

I kommunerne er der et øget behov for AC’ere.

Af Sisse Kjæmpe Graversen, karriererådgiver i MA

HK-opgaverne er på vej ud, og akademikere overtager. Kommunerne vil gerne have nyuddannede, og muligheder er derfor store.

Set fra ansætternes side er fordelene ved at vælge en nyuddannet især ’friskhed’, nærhed til det faglige og kendskab til de nyeste metoder. Kendetegnende for job i kommunen er, at man hurtigt får meget ansvar og stor medindflydelse på eget arbejdsområde.

Man kan i høj grad være med til at skabe sit eget job. Der er også gode muligheder for at avancere, hvis man er interesseret i det.

Man skal have en kvalificerende uddannelse inden for feltet, men det er ikke nødvendigvis vigtigt, lige præcis hvilken uddannelse man har.

Hvor er der scient.-job?

Klimaområdet er stort og bliver endnu større fremover i alle kommuner. Det vil afspejles i de offentlige kommunale budgetter, så det kan være en god idé at kigge her.

Vandområdet er et andet sted, hvor man forventer flere job i fremtiden.

MA opfordrer generelt kandidater til at granske de offentlige budgetter og se, hvad byrådene er optaget af, og hvor pengene bevilges.

Hermed kan I få viden om, hvilke forvaltninger der tilgodeses, når der skal slås nye stillinger op.

Vigtige kompetencer for at lykkes i jobbet

 • Evne og interesse for det tværfaglige arbejde og samarbejdet med forskellige fagpersoner
 • Gode samarbejdsevner generelt
 • God til at tilegne sig kompleks viden
 • Projektorienteret
 • Forandringsparathed (et vilkår for politisk styrede arbejdspladser)
 • Politisk tæft
 • Loyalitet – også når man selv er uenig
 • Nysgerrighed og åbenhed.

Veje ind

Kommunerne lægger vægt på, at man har prøvet at arbejde i en politisk styret organisation før en ordinær ansættelse. Derfor bruger de både virksomhedspraktik og løntilskud som veje ind.

I MA mener vi, at kommunerne – og andre arbejdsgivere – bør ansætte i ordinært job fra dag ét, så man som ledig ikke udnyttes som gratis arbejdskraft. Men står du over for at skulle aktiveres, og har du en naturvidenskabelig baggrund, så kan det være vejen ind på det kommunale arbejdsmarked.

Trædestensjob kan også være en god idé, så der kommer erfaring på cv’et. Så kan man senere byde ind på opgaver, der bedre matcher ens faglige profil.

Hvis man har været meget lang tid om studiet og/eller har skrevet speciale om et meget snævert felt, kan det i enkelte tilfælde være et problem, når man søger job som nyuddannet. Men det er ikke uoverstigeligt, især ikke hvis man har en god forklaring, har anden supplerende erfaring og/eller i øvrigt viser interesse for jobbet.

Karriere

Job i det offentlige er kendetegnet ved relativ stabilitet i ansættelsen. Til gengæld kan opgaver og chefer skifte med kort varsel.

Man kan selv være med til at skabe sin karriere og ’rykke rundt’ inden for kommunen, særligt i de lidt større forvaltninger, hvor der er mulighed for at byde ind på opgaver og projekter. Der er ofte gode muligheder for efter-/videreuddannelse.

Mange mindre kommuner i yderområderne har strategier for fastholdelse af akademikere. Det kan blandt andet indbefatte særligt attraktive ansættelsesvilkår. Fx indregner Slagelse Kommune transporttid i arbejdstiden.

Tips fra kommunerne

 • Henvendelser med spørgsmål og/eller med henblik på at få etableret en praktik anbefales af kommunerne.
 • Brug dit netværk og dit netværks netværk, kender du nogen?
 • Vis interesse. Se fx på hjemmesiden, om der er konferencer, du kan deltage i. Ring eventuelt og spørg, om det er o.k., du deltager.
 • Skriv studiejoberfaring på cv.
 • Er man flytbar geografisk, så nævn det.
 • Man skal ikke kunne alle opgaverne, der efterspørges i stillingsopslaget. Kan man det hele, er der en risiko for, at man bliver vurderet som overkvalificeret. Kommunen giver den nødvendige, relevante efteruddannelse.
 • Bevar din faglighed, lav frivilligt arbejde, efteruddan dig.
 • Ihærdighed betaler sig.
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00