Lasse B

Færre muligheder for ledige

24. marts 2011

Debatindlæg bragt i Politiken 21. februar 2011:

“Beskæftigelsesminister Inger Støjberg forsøger i Politiken i fredags at besmykke endnu en af regeringens forringelser af de arbejdsløses vilkår, nemlig et nyindført loft på 3.500 kr. for hvor meget et kursus må koste pr. uge. Inger Støjberg skriver blandt andet: ”Jobcentrene kan bevilge alle former for opkvalificeringsforløb, hvis det er det, der skal til for at få folk i job.” Denne påstand ligger dog milevidt fra den virkelighed, som medlemmerne i MA møder hver dag.

6 ugers selvvalgt uddannelse er reelt de højtuddannedes eneste mulighed for kvalificeret efteruddannelse. Loftet på 3.500 kr. pr. uge rammer særligt de højtuddannede, da deres kurser skal have et højt fagligt niveau for at løfte dem. Vi ser igen og igen, at regeringen begrænser de lediges muligheder, og at jobcentrene og anden aktør til enhver tid sætter virksomhedspraktik og løntilskud over uddannelse.

Vi har eksempler på, at arbejdsløse bliver nægtet kurser, selvom de var garanteret et job, hvis de tog kurset. I vores rolle som ‘medlemmets advokat’ er det sket i nogle tilfælde, at det er lykkedes os at ændre jobcentrets og anden aktørs afgørelser til medlemmets fordel, men det ændrer desværre ikke ved det overordnede billede af, at de arbejdsløse ofte bliver ladt i stikken!

Det er ganske givet en god forretning for kommunerne at give en ledig et truckcertifikat, hvis det får den ledige i job tre dage tidligere end ellers, men det er ikke den virkelighed de højtuddannede møder, når de søger job. Der skal helt andre ting til. Det er forhåbentlig ikke beskæftigelsesministerens mening at udstyre alle ledige højtuddannede i Danmark med et truckcertifikat og lade deres kvalifikationer indvundet igennem en lang uddannelse gå til spilde.

Frederik Dehlholm, formand for MA”

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00