Lasse B

Fem skarpe råd fra rektor

24. marts 2011

Skulle det være et job i gymnasieskolen?

MA forventer, at der her i forårsmånederne på landsplan opslås 500-600 stillinger i gymnasieskolen, som ikke kun dækker det almene gymnaisum, stx, men også handelsskoler, hhx, tekniske skoler, htx og hf.

Lars Bluhme er rektor på Odder Gymnasium . MA-Nyt har spurgt ham, om hvilke råd og tip han kan give videre, hvis du kunne tænke dig at byde ind på nogle af de annoncerede stillinger.

Hvad går gymnasielærerjobbet egentligt ud på, hvis du skulle koge det ned?

Først og fremmest at kunne formidle et fagligt stof, som man brænder for, over for en interesseret (som hovedregel) gruppe af videbegærlige unge mennesker. Dernæst at kunne bevæge sig i et ungdomsmiljø, hvor der dannes identiteter og være med til at præge en udvikling hos den enkelte.

Og endelig at kunne befinde sig sammen med kolleger med en viden på et meget højt niveau inden for en række emner til gensidig inspiration og udvikling. Lærerværelset er nærmest et ”miniuniversitet”.

Hvilke fag er ”gode” fag og hvilke er ”mindre gode” fag rent ansættelsesmæssigt lige nu?

Rent ansættelsesmæssigt har vi på den korte bane mest brug for naturvidenskabelige lærere, herunder matematiklærere. På den lidt længere bane har vi brug for hele fagrækken, idet vi er midt i og står foran et massivt generationsskifte.

Skal man som nyuddannet være bange for, at ens faglighed kommer for lidt i spil i den nye gymnasiereform og med til tider umotiverede unge?

Nej, der kommer masser af faglighed i spil – både i det enkelte fag og i sammenspil med andre fag. Ens eget fag bliver ofte ”skærpet” i samarbejdet med de øvrige.

De unge er – efter min mening  –  ikke umotiveret. Der stilles krav om en engagerende og spændende undervisning, men det er jo bare et plus for de unge kandidater.

Hvilke kvalifikationer kigger I efter hos ansøgerne?

Faglige kvalifikationer først og fremmest, men også en vilje og nogle refleksioner om at være ”skolelærer” – altså være en del af alt det, der foregår uden for timerne og undervisningen. Jeg kunne også fremhæve: Lyst og evne til at påtage sig lærerrollen som sådan,  være i stand til en faglig formidling, være i stand til at kunne indgå i relationen med eleverne og være leder i klasserummet.

Hvad kendetegner den gode ansøgning?

Det er meget at kunne formidle og beskrive sine  overvejelser om sin egen rolle på baggrund af netop den definition af lærerrollen, jeg har fremstillet her. Og så stille spørgsmålet: Hvorfor brænder jeg for at blive lærer? Og komme med et bud på et svar på dette.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00