Lasse B

Ny kontantydelse i finanslovsaftalen: Hvem er omfattet?

13. november 2014

Kontantydelsen vil alene være en mulighed for ledige, der mister den to-årige dagpengeret fra 1. januar 2015 og frem.

De ledige, der har mistet dagpengeretten indtil årsskiftet 2014/2015 er ikke omfattet af aftalen.

Kontantydelsen kan først modtages, når både retten til dagpenge og retten til arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Det vil sige, at de første udbetalinger af kontantydelsen vil ske i oktober 2015.

Det afgørende for, hvor længe man kan få kontantydelsen, er, hvornår man har opbrugt dagpengeretten, og ikke hvornår man har opbrugt den efterfølgende arbejdsmarkedsydelse.

Den ny kontantydelse betyder ikke, at personer, der ellers er berettiget til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, nu i stedet skal overgå til kontantydelsen.

Ydelsen er ligesom den tidligere særlige uddannelsesydelse en kommunal ydelse, der administreres og udbetales af kommunerne.

Kontantydelsen svarer til 60 procent af dagpengesatsen (ca. 10.600 kr. pr md.) og 80 procent (ca. 14.100 kr. pr md.) for forsørgere.

Modregningsreglerne for perioder med arbejde følger kontanthjælpens krone-til-krone princip, og ikke timemodregning som i arbejdsmarkedsydelsen.

I nedenstående skema fremgår, hvem der vil kunne få den ny kontantydelse og hvor længe:

Kontanthjælpsydelse20141

 

 

 

Kilde AK-Samvirke

/ Link til Finansministeriets pressemeddelelse

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00