Lasse B

Fundraising: Få øje på mulighederne

15. marts 2016

Karen Høgh fik en toårig projektansættelse på baggrund af fundraisede midler. Det kan betale sig at styrke kendskabet til fonde og til hvilke mulige arbejdspladser inden for eget felt, der er åbne overfor aktivt at indgå i en fundraisingproces.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Karen Høgh havde aldrig troet, at der skulle gå 21 måneder med ledighed. Men den 1. november 2015 lykkedes det endeligt.

Siden afslutningen på sin uddannelse havde hun været i kortvarige ansættelser, fået to børn, lavet eget firma og flyttet fra København til Odense.

– Jeg var blevet advaret om, at det kunne være svært at finde job i Odense. Men jeg vidste jo godt, hvad det vil sige at være ledig og hvordan man søger job.

“Det er ikke økonomiske smæk, der bringer os i job”

Karen brugte blandt andet tiden på at skrive artikler til aviserne for at holde fast i og vedligeholde sin faglighed.

– Det var godt med skriveprocessen ved siden af. Der er dage som ledig, hvor man bliver i tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan noget. Så jeg oplevede heldigvis det modsatte, når mine indlæg blev bragt i de danske aviser.

Hun var i Berlingske i dialog med Venstres Kristian Jensen om kontanthjælpsloftet. Og i Politiken argumenterede hun imod politikernes ofte hørte påstand om, ”at økonomiske smæk bringer folk i job” og ville dermed nuancere billedet af, hvilke konsekvenser en yderligere økonomisk belastning kan have for arbejdsledige.

Hvirvlet ind i fundraising

I foråret 2015 kom der skred i jobsøgningen. Med afsæt i en løntilskudsstilling fik hun foden indenfor i Job og Aktiv i Ringe – en kommunal organisation, der støtter borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Her lærte hun om fundraising – så meget, at hun også træder op for MA’s medlemmer i Odense for at videregive sine erfaringer.

– Jeg blev hvirvlet ind i en fondsansøgningsproces til de såkaldte satspuljemidler. Jeg kunne især kvalificere arbejdet i selve skriveprocessen, så ansøgningen fremstod professionelt.

Men uden samarbejdet med kollegerne var det aldrig gået. For det er ikke nok at kunne skrive en god ansøgning. Der er en nødvendig forudgående proces, hvor man skal have kendskab til de fonde, der kan søges. Man skal kunne noget lobbyisme, man skal have føling med, hvor vi er på vej politisk og man skal kende de buzz words, der er i spil for tiden.

– Jeg kan kun sige, at man kan rykke ved at få øje på mulighederne. Ved at gå struktureret til værks. Og ved fx at finde en arbejdsgiver, som har øjnene op for, at der kan søges

I Ringe ventede de i spændt forventning. Fondens svarfrist var overskredet med adskillige uger, så de troede ikke længere rigtigt på, at deres ansøgning ville gå igennem. Men tre dage før Karens midlertidige ansættelse udløb, kom det positive svar. Et svar, der udløste en toårig projektansættelse som pædagogisk konsulent fra den 1. november.

– Mit råd til andre er derfor, at man aktivt kan være med til at opsøge et potentiale, der ideelt set kan give udbytte i form af et arbejde.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00