Lasse B

Fysiker in spe: Virksomhederne er for konservative

18. august 2011

Jeg oplever en kontrast mellem, at politikere og erhvervslivets organisationer (DI, DE osv.) efterspørger samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser og efterlyser nye tværfaglige uddannelser, mens de virksomheder, der skal ansætte, i høj grad er konservative og ansætter fra den type uddannelser, de kender.

Mikkel Schou Nielsen, stud.scient. og specialeskrivende fysiker.

» » Hvad er din erfaring? Skriv eller kommenter herunder!

Mikkel uddyber sin situation:

– Jeg ser min egen jobsituation med størst sandsynlighed for at få en ph.d. Over halvdelen af de nyuddannede fysikere, jeg kender til, er i gang med en ph.d., og en del får mere end ét tilbud. For dem, der forsøger at få foden inden for i det private erhvervsliv, er det lidt mere besværligt, med mindre man helt vil skifte  spor og fx arbejde i finansverdenen eller forsikringsverdenen. En hel del fysikere får arbejde her.

Vil man i det private og have et arbejde, hvor man direkte bruger sin fysikeruddannelse, så kan det tage noget længere tid at få fat. Og hvis man ikke søger i de store firmaer, der allerede har ansat fysikere, så kan man få svært ved at få foden indenfor. Ofte skal man konkurrere med ingeniører, og der vil man som fysiker blive betragtet som “for teoretisk” eller “akademisk”. Jeg hørte fra en færdiguddannet ph.d.er i røntgenfysik, at han blev fundet for overkvalificeret til en del stillinger eller netop for “akademisk” , hvilket skulle gøre ham uegnet til at arbejde med mennesker.  Han endte for øvrigt med at placere sit studiejob som livredder ret højt i ansøgningerne som modvægt til ph.d.en.

Derudover er det heller ikke helt let at få job som gymnasielærer og opfylde kravene til pædagogikum. For en del år siden reducerede regeringen pædagogikum fra to til et år og strammede kravene til indholdet af didaktik og sidefag som del af kandidatgraden.

Dette gør, at mange nyuddannede fysikere end ikke opfylder kravene til at kunne undervise i fysik, og de fleste mangler et sidefag, som ellers normalt er et krav for fastansættelse. Man kan godt blive ansat som årsvikar, da der mangler undervisere i fysik, men fastansættelsen ser sværere ud på papiret i hvert fald.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00