Godt nytår – med dagpengereform, nyvalgt bestyrelse … og en gave

19. december 2016

perclausen
Af Per Clausen, formand for MA

I dag 19. december er der præcis to uger til, at dagpengereformens første del træder i kraft. Det betyder tre ting fra 2. januar 2017:

  1. De ledige dimittender uden forsørgerpligt får skåret ca. 1.900 kr. i deres dagpenge (fra og med ved udbetalingen ultimo januar)
  2. De 65-årige (og opefter) får mulighed for et såkaldt seniormedlemskab, men uden dagpengeret
  3. Der indføres en såkaldt fleksibel forlængelse.

Punkt 1 er en skandale, punkt 2 er tragikomisk – og punkt 3 et lille fremskridt.

Lad mig forklare den fleksible forlængelse: Hvis du i dag mister din ret til dagpenge, skal du arbejde et år (1.924 timer), før du igen har ret til dagpenge i to år. Det ændres markant fra årsskiftet.

Hvis din sidste uge med dagpengeret er uge 52 2016 eller senere, så vil MA slå op i eIndkomst, og se, hvor mange timer du har arbejdet, siden du sidst fik ret til dagpenge. Disse timer kan du så vælge at bruge til en forlængelse af din dagpengeret: En times arbejde giver to timers dagpenge. Dagpengeretten kan maksimalt forlænges med et år. Du kan også vælge at gemme timerne til du har samlet sammen til en ny toårig dagpengeret. Timerne kan ikke bruges til begge dele.

Vi informerer løbende om reformen her.

Bureaukrati forever?

Dagpengereformen indskriver sig i en kedelig dansk tradition: År efter år udtaler politikere over en bred blå-rød kam, at NU skal regelmængden ned, nu skal det være lettere at forstå landets love. Men ‘reformer’ betyder sjældent ‘forenkling’. For fem år siden skønnedes de danske a-kasser at være reguleret af ca. 25.000 sider love og regler – nu nærmer tallet sig 30.000. Derfor er det da interessant at bemærke, at den nye regering i sit grundlag har skrevet, at netop afbureaukratisering ligger regeringspartierne meget på sinde. Naiv er jeg ikke, men det står der – og vi vil vi holde øje med udførelsen!

De atypisk beskæftigede

Vi venter stadig på, at den arbejdsgruppe i Beskæftigelsesministeriet, som ser nærmere på dagpengereglerne for ‘de atypiske’ – freelancere, frie fugle, prekariatet – kommer med deres udspil. Vi forsøger fortsat at præge arbejdsgruppens tænkning, dels alene og dels sammen med andre a-kasser og faglige organisationer. Medio 2017 skulle der være nyt fra arbejdsgruppen – vi orienterer, når vi ved noget!

Nyvalgt bestyrelse

2016 var valgår i MA. Tak til de 6.528 medlemmer, som benyttede deres ret til at stemme – det var faktisk en noget større andel end ved valget i 2014. Det samlede resultat kan ses her. Seks af syv medlemmer er gamle kendinge – men vi skal bestræbe os på alligevel at tænke større og udogmatisk! Fx skal vi se nærmere på effektueringen af generalforsamlingens beslutning om, at MA skal være 100 pct. fossilfri. Vi konstituerer os den 3. januar 2017 og offentliggør så navne på formand og næstformand.

Tilbage er bare at ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår.

Per Clausen

PS: I godt et år har alle ledige medlemmer af MA fået tilbudt seks måneders gratis abonnement på Føljeton, verdens første mobilavis. Frem til 1. januar 2017  udvider vi tilbuddet til alle medlemmer – se, hvordan du får glæde af det i nyhedsbrevet fra 19. december.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00