Lasse B

Gud ved, hvad dét er for en virksomhed?

31. oktober 2013

Selv om man bor i en lille by som Præstø med kun 4.000 indbyggere, kan der sagtens gemme sig uopdagede jobmuligheder for en akademiker. Rikke Molter skulle i gang med sit speciale og kørte en dag forbi en lokal virksomhed og blev nysgerrig. I dag er hun fastansat som projekt- og kvalitetskoordinator på Palle Knudsen Kunststoffabrik.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Vejene ind på jobmarkedet kan være uransagelige. Men med den rette strategi kan der åbne sig mulige og ukendte døre. Her er, hvad Rikke Molter gjorde.

– Jeg skulle til at skrive speciale under mit ingeniørstudium på DTU. Mit emne var produktivitet og trivsel i små og mellemstore virksomheder, og det kan heldigvis være et taknemligt emne ”at sælge” til en ledelse. En dag kørte jeg forbi en lokal virksomhed og fik lyst til at banke på og spørge dem, hvad de lavede og om de kunne bruge mig. Det kunne de!

Når behovet for en akademiker opstår

Så det næste halve år skriver Rikke speciale og får et godt kendskab til virksomheden og dens knap 30 medarbejdere, heraf langt de fleste ufaglærte medarbejdere i produktionen. Hun kender i forvejen videnpilotordningen og får overtalt direktøren til at fortsætte efter sin kandidat, nu med optimering af ledelsesprocesser som område. Hun bruger faktisk ordningen til at sælge sig selv ind i virksomheden.

– Fra starten har direktøren signaleret, at han er parat til forandring. Og det har været alfa-omega for mig. Jeg er eneste akademiker på arbejdspladsen, og det er fantastisk at få lov til at skabe sit eget job. Men også hårdere. Jeg tror, det er nemmere at reflektere på et stillingsopslag.

Udviklingen i Palle Knudsen Kunststoffabrik er set før i den danske underskov af små produktionsvirksomheder: Grundlagt af en ildsjæl, stødt og rolig vækst især på eksportmarkederne og med en enkelt direktør i spidsen. På et tidspunkt vokser den positive fremgang virksomheden over hovedet, direktøren kan ikke nå eller overskue det hele, og behovet for en akademiker til at gå ind og få styr på processer bliver mærkbar.

Muligheder og modstand

Rikke har klart opdaget de flere muligheder i en lille virksomhed. Hun kan arbejde meget bredere, hvor hun sikkert skulle havet specialisere sig i en stor. Til gengæld har hun skullet kæmpe for at bevise sit eget værd og blive lyttet til af alle parter. Hun har også mødt den klassiske barriere, at sådan en projektmedarbejder jo bare stjæler tid fra det egentlige, produktionen.

Kan nogen mon genkende Anders W. Bertelsens figur i DR-satiren Europamestrene på æskefabrikken Elvo?

– Direktøren meldte ud, at det her vil vi, og at det vil medføre forandringer, og det har gjort, at jeg har fået mange spændende projekter i hænderne, selv om jeg også er blevet mødt med holdningen ”tror hun, hun kan noget?” og ”er vi ikke dygtige nok?”.

Fra specialeskrivning til videnpilot til fastansættelse

Da Rikkes videnpilot sluttede, havde hun skabt så megen værdi i virksomheden, at en fastansættelse var helt oplagt. Dermed bekræfter hun kun de mange undersøgelser, der viser, at akademikere gør en forskel for virksomheder. Nu sidder hun med kvalitetsarbejde og strategiudvikling i tæt sparring med direktøren. Og firmaet skal som det næste åbne filial i Brasilien.

– Mit råd til andre vil være at få foden indenfor, enten som jeg gjorde under specialetiden eller med en fire ugers virksomhedspraktik. Så har man tiden til at vise, hvad man kan bidrage med, og så kan man gå efter en stilling som videnpilot.


Rikke Molter har været et led i MA’s Månedens virksomhed. Her kan du løbende møde virksomheder, som bruger magisterkompetencer.

Virksomhederne vil spænde over mange forskellige brancher, men fælles for dem alle er, at de gerne ser magistre blandt medarbejderne.

Læs om december måneds arrangement her.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00