Lasse B

Gymnasielærer med usikker fremtid: Har du tænkt på en lønsikring?

14. juni 2016

Dagpengene er små, hvis man er så uheldig at blive fyret som gymnasielærer. Sigrid Jørgensen, der er næstformand i GL og MA, opfordrer til at overveje at tegne en lønsikring.

De fleste af mine kolleger er medlemmer af både fagforeningen, GL og arbejdsløshedskassen, MA.

Skulle man komme i den ulykkelige situation at blive afskediget på grund af nedskæringer, taler vores arbejdsgivere ikke om de såkaldte ”outplacement”-ordninger, som man ellers gør på andre akademiske arbejdspladser.

GL og MA bistår i fællesskab med råd og vejledning

Ansvaret for at hjælpe med råd og dåd har GL og MA – i fint samarbejde – taget på sig.

Der var dog et par bump på vejen, inden GL kunne fortælle de gode nyheder om den udvidede rådgivning og vejledning.

GL’s hovedbestyrelse blev efter svære forhandlinger enig om et forslag, som repræsentantskabet støttede med en klar anbefaling til medlemmerne, og endelig den 2. juni kunne GL med glæde konstatere, at urafstemningen havde resulteret i et klart flertal for den udvidede rådgivning og vejledning skræddersyet til GL’s medlemmer.

Du kan læse mere på GL’s hjemmeside.

Du kan få 5.000 kr. gennem GL’s støtteordning oveni dagpengene

Men hvad med de afskedigede medlemmers økonomi?

GL udbetaler midler fra den kollektive støtteordning, dvs. op til 5.000 kr. pr. måned i et år.

Dertil kommer dagpengene, der udbetales af MA, hvor den maksimale sats p.t. er 18.113 kr. pr. måned.

Uanset hvor meget man måtte have lagt til side, er den økonomiske nedjustering – for ikke at sige deroute – til at tage føle på.

Tjek om det kan betale sig for dig med en MA lønsikring

Mange GL-medlemmer er ikke bekendt med den ekstra forsikring, som man kan tegne gennem MA.

Det er ellers en fornuftig måde at sikre sig økonomisk, hvis man skulle blive arbejdsløs. Forsikringen, altså lønsikringen, træder i kraft ½ år efter tegningsdatoen og indeholder desuden en overskudsdeling.

Er du på nedsat tid med en bruttoløn mindre end 23.891 kr. + GL’s kollektive støtteordning (på op til 5000 kr.), kan det ikke svare sig at tegne en lønsikring.

Men brug og eksperimenter lidt med beregneren på MA’s hjemmeside. Et par regneeksempler kan anskueliggøre fordelen ved den ekstra forsikring.

I løbet af få sekunder kan beregneren fortælle nærmere om pris (forsikringspræmien) og dækningsbeløb, der kan varieres efter ens ønske.

Et par eksempler fra beregneren

Du er på 4. løntrin svarende til en bruttoløn på 37.850 kr. eller på 7. løntrin svarende til 42.110 kr.

Den maksimale udbetaling fra forsikringen er 80 pct. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det svarer til 30.280 kr. (4. løntrin) eller 33.688 kr. (7. løntrin).

Hvis du er på løntrin 4, vil min maksimale dækningssum være 7.167 kr., når du tager højde for dagpenge og GL-bidrag.

Den dækning vil koste dig 228 kr. før skat og kun 155 kr. efter skat ved et fradrag på 32 pct.

På løntrin  7 vil du kunne vælge en dækning op til 10.575 kr. Når der tages højde for dagpenge og GL-bidrag, bliver præmien efter skat på 229 kr.

Forsikr dig, før skaden er sket

Løn som fortjent? Tja, det kan altid diskuteres, men arbejdsløs på dagpenge?

Det er indiskutabelt, at dagpengesystemet er blevet forringet gennem de sidste mange år. Desto vigtigere er det, at du er bevidst om, at du gennem MA kan tilkøbe en lønsikring svarende til en forsikring.

Det er for sent at tegne en brandforsikring, når huset er brændt ned.

Sigrid Jørgensen

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00