Kilde: digitalekompetencer.dk. Copyright Center for Digital Dannelse.

Har du digitale kompetencer?

23. februar 2017

Snart ejer vi ikke vores egne biler, men har i stedet adgang til billig transport via førerløse biler. Køleskabet bestiller selv mælk, når det registrerer, at kartonen er ved at være tømt.

Af Hilde van Arkens, karriererådgiver i MA

Den første industrielle revolution var dampmaskinen, der fra slutningen af 1700-tallet betød, at man kunne erstatte muskelkraft med maskinkraft. Den anden var elektriciteten og samlebåndet, der i sidste halvdel af 1800-tallet gav mulighed for masseproduktion i hidtil uset skala. Den tredje industrielle revolution kom i 1960’erne med udbredelsen af computere, elektronik og automatisering.

Og nu står vi overfor den fjerde industrielle revolution.

Den handler om digitalisering og integrationen mellem den digitale og den fysiske verden. Det vil sige kunstig intelligens, robotteknologi, selvkørende biler, 3D-print, nanoteknologi, kvantecomputere og The Internet of Things – altså at tingene omkring os er forbundne og kan kommunikere indbyrdes.

Allerede nu fylder musik og film ikke længere op i reolen, men kommer via en streamingtjeneste. Snart ejer vi ikke vores egne biler, men har i stedet adgang til billig transport via førerløse biler. Køleskabet bestiller selv mælk, når det registrerer, at kartonen er ved at være tømt. Telefonen vækker dig om morgenen og husker at slukke lys og låse døren efter dig, når du går hjemmefra.

Bliver du syg, kan du få medicin særligt designet til dig, og du kan få nye organer printet. Der vil komme nye materialer, der er stærkere, lettere og mere tilpasningsdygtige end dem, vi kender i dag.

Masseproduktion og udflytning af produktionsjob til 3. verdenslande har hidtil holdt prisen på den enkelte vare nede. Med 3D-printere kan man producere varen lokalt og individuelt tilpasset den enkelte forbruger. Produktion vil derfor blive flyttet hjem igen, og udgifter til transport og lagerplads vil blive minimeret. En 3 D-printer arbejder ved at lægge lag på lag, det betyder, at man kan lægge luftbobler ind midt i produktet, så det bliver mindre tungt og dermed lettere at håndtere og mere energirigtigt at transportere, ligesom forbruget af råstof minimeres. Og når 3D-printeren fodres med genbrugsmaterialer, er det oven i købet miljømæssigt bæredygtigt.

Maskiner vil blive selvlærende, og vores hverdag vil på mange måder blive nemmere. På grund af hurtigere og billigere regnekraft foregår udviklingen i dag eksponentielt, og det medfører teknologiske kvantespring.

Nye job og kompetencer

Vi vil se en masse job vil forsvinde – mens andre vil opstå. Robotter vil overtage det meste rutinearbejde, herunder det akademiske.

Læger, kirurger, jurister, hr-medarbejdere vil opleve, at deres arbejdsfunktion enten forsvinder eller ændres grundlæggende.

Til gengæld forventes det, at specialistfunktioner fortsat vil være efterspurgt. Det samme gælder job, der har at gøre med social interaktion, kreativitet, design i bred forstand, innovation og kompleks problemløsning samt job, der kræver evne til at udføre et specialiseret håndværk i omgivelser, der er ’rodede’.

Fx vil frisøren sandsynligvis overleve, da de færreste vil turde overgive sig til en frisørrobot, der måske ikke kan kende forskel på en øreflip og en hårtot.

Også gymnasielæreren, forskeren, it-specialisten, dataanalytikeren, gadeplansmedarbejderen og beskæftigelseskonsulenten/karriererådgiveren forventes at overleve. Digitale kompetencer samt it-kompetencer, særligt inden for programmering og inden for udvikling og design af software vil blive efterspurgt. Det vil også naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer generelt.

Hertil kommer dog også sociale kompetencer, fx samarbejdsevner, empati, lydhørhed, kritisk sans og skelneevner, evne til nytænkning og kreativitet.

Det skal man bruge til at udvikle og innovere på tværs af fag og siloer, til at analysere og fortolke behov og finde den rigtige, individuelt tilpassede løsning samt til at oversætte mellem kunder og teknikere/udviklere.

Har du digitale kompetencer? Test dig selv her!

En definition af Digitale kompetencer:

Digital kompetence er en kombination af viden, evner og holdninger til via teknologi at udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk.

Kilde: Klaus Schwab: The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum + diverse websider

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00