Lasse B

Har Inger Støjberg ændret holdning?

18. august 2011

Beskæftigelsesministeren har tidligere blankt afvist en ændring af lovgivningen, så man også efter sit 65. år kunne stå i a-kasse. Nu siger hun til Berlingske:

»Det er på alle måder en god idé, at danskerne skal arbejde længere. Når pensionsalderen bliver højere med tilbagetrækningsreformen, er det også helt naturligt, at aldersgrænsen for mulighed for medlemskab i en a-kasse stiger. Når man ikke kan få dagpenge mere, kan man få folkepension, og det kan være et problem, at man har ret til to ydelser på en gang , hvis den ene er højere end den anden. Jeg er enig i, at vi skal arbejde for, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, men jeg har endnu ikke set en model, der tager højde for, at vi ikke får konstrueret systemet på en uhensigtsmæssig måde«.

Det er DM (Dansk Magisterforening) og MA’s formand, Frederik Dehlholm, der har været initiativtagere tilbage i 2009 for at få ændret reglerne. Baggrunden er, at når Danmark mangler arbejdskraft og gerne vil have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, så bør det naturligt følge, at man kan fortsætte sin arbejdsløshedsforsikring ud over de 65 år.

MA har været i tæt dialog med Ældre Sagen, og det er mundet ud i en arbejdsgruppe i AK-Samvirke, a-kassernes brancheorganisation.

Frederik Dehlholm siger om den seneste udvikling i sagen:

»Vi har i MA i 2010 spurgt “de udsmidte medlemmer” om, hvad de mener om reglen. Undersøgelsen viste en helt overvejende utilfredshed. Mange fandt den stærkt urimelig. Inger Støjberg taler om, at aldersgrænsen bare skal hæves, når pensionsalderen bliver hævet. Jeg vil gerne advare imod denne tankegang, som jo helt misser pointen i, at det er aldersdiskriminerende at smide medlemmer ud af deres a-kasse, før de selv ønsker det. Det duer ikke som ministeren gør at henvise til tekniske modelvanskeligheder. MA’s undersøgelse dokumenterer i øvrigt også, at ca. halvdelen af de tidligere medlemmer ønskede at fortsætte med at arbejde på mindst halvtid

Eyvind Vesselbo, Venstre, er meget overrasket over, at loven ser ud som den gør:

»Det hænger ikke sammen med den politik, som alle i folketinget ønsker. Man kan ikke på den ene side sige, at vi skal arbejde længere og så ikke give folk mulighed for at være forsikrede. For ellers siger vi til folk, at hvis de ryger ud af arbejdsmarkedet, kan de bare gå på pension. Men det er jo ikke det, vi ønsker.«

Socialdemokraterne mener, at a-kasse medlemskab skal hæves i takt med, at pensionsalderen stiger. SF er enig. Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen vil kigge på muligheden for helt at fjerne loftet for, hvor gammel man må være som medlem af en a-kasse:

»Så længe man er for ung til folkepension, skal man i hvert fald have ret til en a-kasse og dagpenge. Men det forudsætter bl.a., at man ikke får mulighed for at modtage pension, samtidig med at man får dagpenge

»» Læs hele artiklen i Berlingske 11. august 2011.

»» Læs tidligere artikel i MA-Nyt.


Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00