Lasse B

HF & VUC FYN underviser normalt ikke magistre

15. august 2013

Få en forsmag på undervisningssektoren og bliv introduceret til nogle pædagogiske værktøjer. Det var baggrunden for HF & VUC FYN’s tilbud til 16 ledige magistre i foråret 2013. Et oplagt jobmatch, når ungdoms- og voksenuddannelserne mangler lærere. Jobeffekten efter fem ugers kursus er mærkbar. 11 har fået job.

Af Hans Havgaard Hansen, hf-lærer på HF & VUC FYN

– Høj arbejdsløshed giver mange ansøgere til hf, så vi søger nye lærere i øjeblikket. Og magistrene oplever en høj arbejdsløshed. Derfor giver mødet mellem VUC og magistrene god mening, forklarer Helle Klodskov, initiativtager til kurset for arbejdsløse magistre på HF & VUC FYN i Odense.

Magistre eller ej – foråret bliver ikke forsømt under kurset for ledige magistre med interesse for at komme til at undervise i gymnasieskolen eller hf. Og med sig fra det fem ugers kursus på HF & VUC FYN får de – måske kommende lærere – en masse små fif og ideer til introforløb, hvis de skulle være så heldige at få en klasse at boltre sig med til august.
 

Et nyt sted i mit liv

Lis Kjærgaard Jørgensen, cand. mag. i engelsk og historie, var hurtig til at melde sig på kurset. Hun har tidligere undervist i et barselsvikariat i Aabenraa og fik efterfølgende en pædagogikumstilling på Vestfyns Gymnasium.

– Jeg stod som ganske ung dengang, blev nok lidt overrumplet og usikker. Så i stedet valgte jeg at arbejde i det private – blandt andet inden for marketing, fortæller Lis. Men jeg står et andet sted i mit liv nu og bliver ved med at vende tilbage til min oprindelige drøm om at være underviser.

– Og jo længere kurset skrider frem, jo mere tror jeg på, at jeg skal videre i den retning, siger Lis Kjærgaard Jørgensen, som blandt andet har været med som ”føl” på Flow – HF & VUC FYNs hf kombineret med musik og teater.

NU er jeg klar til at undervise, siger Lis Kjærgaard Jørgensen, cand.mag. i engelsk og historie.Hvad skete der efter kurset for Lis?  Læs hendes historie, Aktivering, der virker.
 

Generationsskifte

I øjeblikket får arbejdsløsheden flere end normalt til at søge ind på hf. Det giver i sig selv behov for nye lærere. Men samtidig sker der et generationsskifte blandt hf- og gymnasielærere.

– Derfor kan det være meget relevant for arbejdsløse magistre at kigge i retning af en karriere som underviser, siger Helle Klodskov, som selv underviser i psykologi, dansk og historie på HF & VUC FYN.

Undervisning i it og pædagogik

Kurset for magistre varer i fem uger, og undervisningen i de pædagogiske fag varetages af kursusledere fra HF & VUC FYN, som i forvejen står for skolens pædagogiske uddannelse af nyansatte undervisere.

I løbet af de fem uger kommer kursisterne gennem temaer som Den gode undervisning, Klasserumsledelse, Den pædagogiske værktøjskasse, E-læring og Evalueringsværktøjer.

Desuden underviser skolens it-vejledere i WEB2.0 og andre relevante it-værktøjer, ligesom holdet er ude i korte praktikophold, modtager fælles karrierevejledning og rådgivning i forhold til fremtiden som underviser.

Christina Møller Hansen – i midten – er kandidat i udvikling og internationale relationer og har en bachelor i engelsk sprog og internationale studier, så hun satser på at blive hf-underviser i engelsk og samfundsfag.– Jeg har været ledig siden i sommer, hvor jeg tog min kandidateksamen. Og det er faktisk lidt af en nedtur at blive færdig for så at finde ud af, at der ikke er brug for en. Jeg har tidligere være i praktik i Cape Town, Sydafrika, hvor jeg underviste i politiske rettigheder – lidt af en oplevelse i et land, hvor der stadig er folk, der ikke er helt opmærksomme på, at apartheid er afskaffet.
 

 

Claus Markussen er kandidat i historie og religion – uddannet i 2010 og har haft enkelte projektansættelser – blandt andet med et ungeprojekt på Kolding Biblioteker og som forskningsassistent på Koldkrigsmuseet på Langeland.– Ikke mindst arbejdet på Kolding Biblioteker var fantastisk spændende. Men som det er med projektansættelser, løber de jo ud. Og sådan var det også med jobbet i Kolding. Så jeg håber, jeg på sigt kan få et fast job som underviser, siger Claus Markussen.
 

Aktivering, der virker

– Én af deltagerne på kurset fortalte mig, at hun ikke ville have klaret jobsamtalen så godt, hvis hun ikke havde været på kurset. Nu vidste hun, hvad de talte om og kunne svare kvalificeret tilbage, siger Hanne Blomstrøm, der er én af initiativtagerne og selv lærer i psykologi. Og andre oplever at blive kaldt til samtale, fordi de på deres cv kan skrive kurset på.

Næste Stop Undervisning er etableret i et samarbejde mellem Magistrenes A-kasse, Jobcenter Odense samt HF & VUC FYN. Kurset blev afviklet fra den 15. april – 17. maj 2013.


>> Læs Lis Kjærgaard Sørensens historie, Aktivering, der virker
>> Læs også omtale af projektet i Gymnasieskolens Nyhedsbrev

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00