MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Regler og restriktioner ændrer sig løbende under corona – læs mere her.

 

Lasse B

Hurtigt i gang – ja tak, men ikke hvis det er meningsløse løntilskudsjob

26. april 2012

Lene, cand.scient. i molekylær biologi, er lige blevet ledig efter aflevering af sin ph.d. Hendes kommune vil gerne have hende hurtigt i gang. Det betyder aktivering allerede inden for de første tre måneders ledighed. Men kan de tilbyde meningsfuld aktivering, eller skal de blot have udfyldt deres offentlige løntilskudsjob som erstatning for offentlige besparelser samme sted?

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

”Jeg var til møde på jobcentret om aktivering. Her fik jeg udleveret et skema, hvor jeg i prioriteret rækkefølge skulle angive mine ønsker til job i det offentlige med løntilskud. 26 uger som bekendt. Jobcentret havde oprettet en jobdatabase, og her var der ca. 150 job inddelt i fem hovedområder. Under ’administration og kontor’, som var blevet fremlagt lidt som deres tilbud til os akademikere, var der måske 10 jobtilbud. De søgte stort set alle en kontoruddannet til forefaldende arbejde på diverse kontorer, fx på skoler,” fortæller Lene.

Kommunen går imod egne regler
Jobkonsulenten og Lene går i gang med at finkæmme løntilskudsjobbene og finder tre:

  • En pædagogstilling som naturvejleder, som tydeligt bærer præg af at være et par ekstra hænder i en institution, som så kunne lave noget af det med børnene, som er blevet sparet væk i de sidste par sparerunder i kommunen.
  • Kontormedhjælper på en skole, hvor de søger en kontoruddannet til forefaldende kontorarbejde som kopiering og noget registrering.
  • Kontormedhjælper i fire uger på jobcentret.

”Jeg er altså lige blevet færdig med min ph.d. i genetik og molekylærbiologi. Behøver jeg at sige, hvor meningsløst denne aktivering forekommer mig? Det er jobtilbud, jeg alligevel ikke er kvalificeret til at søge, da de i databasen er målrettet uddannede pædagoger, lærere eller kontorfolk. Alligevel ville kommunen imod egne regler have mig til at søge dem. Jeg har været ledig i 2½ måned og allerede været til tre relevante jobsamtaler, så det er ikke fordi, der ingenting sker i min jobsøgning.”

Mere brug for kompetenceafklaring
Jobkonsulenten kunne godt se, at Lene nok ikke lige passede ind i deres system, men alle skal jo i aktivering. For Lene var det uoverskueligt at skulle bruge 26 uger på meningsløs aktivering, som spændte ben for hendes jobsøgning. Kan man opsøge virksomheder uopfordret, når man er i løntilskud? Kan man opdyrke nyt netværk eller pleje sit eksisterende tilstrækkeligt? Det er ikke nok blot at få lov til at gå to timer, fordi man er indkaldt til jobsamtale.

”Jeg har brug for en kompetenceafklaring,” fortæller Lene. ”Fx tilbyder MA netop sådanne kurser, men dem ville jeg jo ikke kunne deltage i, hvis jeg nu stod og fotokopierede på en skole eller hjalp til i en børnehave. Så jeg beder om mere fred som ledig, mere individuel vurdering af, hvad jeg har gang i, så jeg kan foretage den kvalificerede og kvalificerende jobsøgning, der er nødvendig.”

Lene fik en uges frist til at skaffe sig en virksomhedspraktik, hvis hun ville undgå en tvungen aktivering. Det lykkedes heldigvis, og hun er nu fire uger i en virksomhed, hvor hun lærer om projektledelse. Det har netop været kvalifikationer, der har været efterspurgt ved to af hendes jobsamtaler.

Og til sommer skal hun forsvare sin ph.d., og må bruge ferien til at få læst op på stoffet.

Stil krav i din løntilskudskontrakt
Konsulent i MA Aarhus, Holger Andersen, der har fulgt Lenes sag, er ret chokeret over, at en kommune fastlægger kommunale retningslinjer, der er fuldstændig ude af trit med de lediges og arbejdsmarkedets behov. Det burde høre fortiden til.

”Det bedste råd, vi kan give medlemmerne, så længe aktiveringsreglerne er så rigide, som de er, er at få skrevet ind i sin løntilskudskontrakt, at der skal være tid til jobsøgning,” siger Holger Andersen.

DM afholder dette arrangement:

Kompetenceløft eller slavehandel?

Konference om offentlige løntilskudsjob.

Vær med til at diskutere og udvikle DM’s og resten af samfundets indsats på dimittendområdet!

Kom og hør NOVA fremlægge resultaterne af en stor undersøgelse om effekten af aktivering og løntilskud for nyuddannede medlemmer af DM.

Mød DM-formand Ingrid Stage, og deltag i debatten om vores fremtidige engagement i løntilskudsproblematikken.

Konferencen afsluttes med middag og en fest, hvor der er mulighed for at netværke med andre unge akademikere og dele hinandens erfaringer.

Tid og sted:

28. april 2012, kl. 13-18

På Arbejdermuseet i København

>> Læs mere på DM’s hjemmeside