Lasse B

Hvordan er lediges arbejdsmiljø?

06. maj 2014

Et medlem, Viktor Harder, fik ideen. DM gennemførte den: Lad os lave en arbejdsmiljøundersøgelse af de ledige og sammenligne med landsresultatet for folk i arbejde.

Dansk Magisterforening ville med undersøgelsen sætte fokus på lediges psykiske arbejdsmiljø. Hvordan påvirker tilværelsen som jobsøgende det psykiske arbejdsmiljø? Og hvad siger resultatet, hvis vi sammenligner med personer i arbejde?

Spørgeskemaet blev valgt som en standard trivselsundersøgelse, en såkaldt arbejdspladsvurdering, APV, i en lettere modificeret udgave udarbejdet af Arbejdsmiljøinstituttet.

Undersøgelsen blev gennemført før jul 2013. 2.458 ledige medlemmer i DM fik tilbuddet. 734 besvarede. Det giver en svarprocent på 30.

Udvalgte resultater sammenlignet med en traditionel APV

  • De følelsesmæssige krav til de ledige vurderes meget højere end landsgennemsnittet.
  • Arbejde-familiekonflikten for de ledige vurderes meget større end landsgennemsnittet.
  • De lediges selvvurderede helbred vurderes meget dårligere end landsgennemsnittet.
  • De ledige er meget mere udbrændte og stressede end landsgennemsnittet.
  • To tredjedele mener, at deres tilværelse som jobsøgende altid eller ofte bringer dem i følelsesmæssigt belastede situationer.
  • Næsten halvdelen mener, at de sjældent eller aldrig har indflydelse på beslutninger omkring rammerne for deres tilværelse som jobsøgende.
  • Knap ni ud af ti af jobsøgende vurderer, at deres arbejde/tilværelse som jobsøgende i høj grad eller i meget høj grad kræver, at de er initiativrige.
  • Tre fjerdedele af de jobsøgende beretter, at deres tilværelse som jobsøgende i høj grad eller i meget høj grad har stor betydning for deres personlige identitet.
  • Næsten halvdelen af de jobsøgende mener, at deres tilværelse som jobsøgende helt sikkert tager så meget af deres energi og af deres tid, at der går ud over privatlivet.
  • 70 pct. af de jobsøgende mener, at deres a-kasse i høj grad eller i meget høj grad stoler på, at de jobsøgende gør et godt stykke arbejde. Den tilsvarende andel for jobcentre er på 33 pct.

 Og sådan ser udvalgte resultater ud på grafer

APV 1_480

Figur 1. Følelsesmæssigt belastende situationer

SHORTCODE DOES NOT EXIST

SHORTCODE DOES NOT EXIST

SHORTCODE DOES NOT EXIST

SHORTCODE DOES NOT EXIST

SHORTCODE DOES NOT EXIST

SHORTCODE DOES NOT EXIST

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00