Lasse B

I dag bliver der udgivet 40 nye bøger

14. juni 2016

I Danmark udgives der i snit mere end 40 nye bøger hver eneste dag hele året rundt, og antallet synes at stige år for år.

Af Birgitte V. Rasmussen, karriererådgiver i MA

Forlagsbranchen er en lille branche. Den er klart domineret af Gyldendals Forlag med ca. 40 pct. af markedet i Danmark.

Derudover er der fire store forlag: Lindhardt & Ringhof (Egmont), Politikens Forlag, Peoples Press og måske også Modtryk i Aarhus.

Hertil kommer en række mellemstore forlag, der hver udgiver et to-cifret antal bøger om året. Plus en masse små forlag, der udgiver under fem bøger årligt og kun har en enkelt eller et par ansatte.

Forsigtigt kan det anslås, at 2000 mennesker arbejder i forlagsbranchen – flere, når den ret store underskov af enkeltmandsforlag medregnes.

Hvordan ser markedet ud?

Udgivelserne inddeles i to spor:

  1. Trademarkedet: Skønlitteratur, faglitteratur og litteratur til børn/unge. Faglitteraturen fylder mest, ca. 2/3.
  2. Læremidler: Undervisningsmateriale.

Det anslås, at der omsættes for knap 2 milliarder kr. pr. år.

Trademarkedets omsætning er mere end dobbelt så stort som markedet for læremidler, men her er man til gengæld stærkest på digitale udgivelser. I 2014 udgjorde de 8 pct. af omsætningen på trademarkedet, men hele 29 pct. inden for læremidler. Som helhed er ca. 15 pct. af markedets omsætning digitalt.

Fra manus til bog

Når et manuskript er godtaget, går det fra råmanus via en forlagsredaktør med erfaring i salgbarhed til ’vasken’, dvs. grov-redaktion som kommasætning, fakta og sproglig formulering.

Herefter kommer den mere indgribende forlagsredaktion, og grafikerne kommer ind i processen med design af omslag m.v.

Så kommer korrekturlæsning, tryk, indbinding – og marketing. Marketingsafdelingerne er i de senere år vokset, hvor de sociale medier har fået stor betydning for markedsføringen.

Det kræves derfor også af forfattere, at de i tråd med dette er villige til at træde frem i rampelyset.

Hvor bevæger markedet sig hen?

Markedet for bøger ændrer sig i disse år. Antallet af boghandlere med fysiske butikker toppede omkring 1965. I 2015 var der kun 335 tilbage.

Meget af bogsalget er flyttet til netboghandlere som Saxo og for engelsksprogede bøgers vedkommende Amazon.

Bogklubberne er i kraftig tilbagegang, og salget af bøger til folkebibliotekerne er faldet de senere år. Selv om Gyldendal og Politiken trækker sig ud af e-reolen hos folkebibliotekerne, eksisterer den i bedste velgående.

Selve den fysiske produktion af bøger bliver udflyttet/internationaliseret. Bøgerne bliver typisk sat op i fx Indien og trykt i Østeuropa, Spanien eller Asien.

Til gengæld bliver bogmarkedet og bogproduktion demokratiseret med teknologiens udvikling. I 2015 udgjorde ’selvudgivere’ ca. 15 pct. af udgivelserne, og antallet er i stigning. Med print-on-demand behøver man ikke investere i et dyrt oplag. Dermed er der ingen bunden kapital og heller ikke behov for lagerplads, hvilket gør det lettere at starte egen virksomhed.

Hvad skal der til for at komme ind i branchen?

Kravet til en god forlagsredaktør er en veludviklet sprogfornemmelse samt evne for det redaktionelle.

En oplagt uddannelsesbaggrund er faget litteraturvidenskab, men ellers kan generelle kommunikative kompetencer også gøre det.

Kendskab til fundraising et stort plus – særligt ift. EU-midler, som har komplicerede regler.

Forlagsbranchen er lille og udpræget netværksbaseret. Der findes ingen forlæggeruddannelse – faget læres i ansættelsen. Man kommer primært ind i branchen via netværk. En måde kan være via studenterjob eller deltidsjob.

Det gode råd er: KOM UD – cirkulér, bliv synlig, dan kontakter.

Send gerne uopfordrede ansøgninger – grammatisk og sprogligt fejlfrie! Oversætterjob er begrænsede og da primært ift. de angelsaksiske sprog.

MA havde besøg af Henning Lund, Bogforlaget Frydenlund

Bogforlaget Frydenlund er startet af Henning Lund som enkeltmandsvirksomhed og har gennem de sidste 26 år udviklet sig til et mellemstort forlag med 15 ansatte – heraf tre i marketing.

Frydenlund udgiver 70-80 bøger om året.

Ca. 80 pct. af papirbogsudgivelserne udgives også som e-bog.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00