Lasse B

Idé: Hjælp en anden ledlig i arbejde

22. juni 2011

MA’s konsulent i Aalborg, Stig Magnussen, opfordrer medlemmerne til at blive inspireret af denne historie.

Tilde er medlem af MA og arbejder på et forlag i Aalborg. Hun skal snart på barsel og opfordrer sin arbejdsgiver til at tage kontakt til MA for derigennem at finde en barselsvikar. Hun har selv fået god vejledning fra MA’s lokalkontor og er opmærksom på muligheden for via MA at kunne hjælpe en ledig magister til at få et godt vikariat.

Forlaget synes ideen er værd at afprøve. De tager kontakt til MA og udfærdiger et stillingsopslag eksklusivt for ledige medlemmer af MA, som mailes videre til 20 medlemmer med relevant baggrund. Otte af disse søger jobbet, og forlagets administrationschef, som MA er i løbende kontakt med, er imponeret over ansøgerfeltets kvalitet og størrelse.

MA opfordrer firmaet til, at så mange som muligt får chancen for at deltage i en jobsamtale og de vælger derfor en første, kort samtale med fem af de otte ansøgere og en anden og mere fagspecifik samtale med tre af disse.

Forlaget skulle træffe et svært valg, og det faldt på et medlem med ret lang ledighed, 1½ år, bag sig. Vedkommende havde erfaring fra to forskellige offentlige løntilskudsansættelser á seks måneders varighed og var ved at blive temmelig nedslået over sin ledighed.

Arbejdsgiveren udtrykte stor tilfredshed med forløbet og dialogen med MA og stor respekt for vores medlemmers faglighed. Firmaet har tilkendegivet, at de vil vende tilbage en anden gang, hvis det skulle blive aktuelt. MA er glad for at kunne formidle job, hvor vi har 100% sikkerhed for, at det går til et af vore ledige medlemmer, og i dette tilfælde endda til et medlem med forholdsvis lang ledighed.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00