Lasse B

Introduktionsstillingen er bedre end løntilskud

17. april 2015

Introduktionsstillinger er målrettet akademikere, der har været arbejdsløse i en sammenhængende periode på mindst ét år.

Ifølge Akademikerne var der i december måned 2014 1.924 nyuddannede akademikere, som havde været ledige mellem et og to år. Yderligere 4.337 nyuddannede akademikere med en ledighedsperiode på under et år er på vej til at slutte sig til målgruppen.

Arbejdsgiverne kan få dem for 80 procent af grundlønnen for nyuddannede akademikere. Det vil sige for cirka 20.000 kroner om måneden.

Der er tale om fuldtidsstillinger, men kun 80 procent af arbejdstiden skal bruges til arbejdsopgaver. Resten af tiden er reserveret til udvikling af kompetencer.

Et rigtigt arbejde

For Aya Sawahiro har introduktionsstillingen også været en positiv oplevelse. Hun blev færdiguddannet cand.scient.bibl. i 2012 og søgte derefter forgæves job i otte måneder, før hun tog en løntilskudsstilling på Københavns Hovedbibliotek.

– Den største forskel er, at man i introduktionsstilling er ansat for et år på fuld tid og ikke som i løntilskud hele tiden er forpligtet til at søge arbejde. Det gør, at man kan koncentrere sig meget mere om sit arbejde.
Aya Sawahiro, bibliotekar ansat i introduktionsstilling, Solrød Bibliotek.

Løntilskudsstillingen var hun glad for, men introduktionsstillingen er alligevel noget andet og bedre.

– Økonomisk er det også mere attraktivt end løntilskudsjob, som er på dagpengetakst, ligesom det betyder noget for mig, at jeg optjener ret til dagpenge, hvis det ikke skulle lykkes mig at få et ordinært arbejde bagefter, siger Aya Sawahiro.

Introduktionsstillingen har imidlertid forbedret hendes chancer for at få et ordinært arbejde, vurderer hun selv.

– Når jeg har søgt job, har arbejdsgiverne altid efterlyst erfaringer og kendskab til specielle arbejdsopgaver – it, børn eller noget andet. Her har jeg haft mulighed for at specialisere mig i børneafdelingen og står derfor bedre i forhold til det område bagefter, mener Aya Sawahiro.

Alle kneb gælder

I Dansk Magisterforening, som er en af Akademikernes medlemsorganisationer, ønsker man sig brændende, at flere nyuddannede på den måde fik chancen for at prøve deres kompetencer og uddannelse af i et almindeligt arbejde.

Hver tredje nyuddannede magister går ledig, og de nyuddannedes jobudsigter er ifølge formand Ingrid Stage de værste i de 30 år, hun har været aktiv i Magisterforeningen.

Derfor vælger hun også at se stort på de faremomenter, der er i en ordning som introduktionsstillinger.

– Man kunne tro, det ville skævvride arbejdsmarkedet til skade for de ordinære stillinger med vilkår og rettigheder, vi i fagbevægelsen har kæmpet hårdt for at opnå. Men det er helt nødvendigt at tage alle redskaber i brug for at hjælpe vore ledige dimittender ind på det arbejdsmarked, som nu har været nærmest fastlåst i seks år, siger hun.

Det eneste problem ved introduktionsstillinger er ifølge Ingrid Stage det ringe kendskab, der er til ordningen hos lokale arbejdsgivere.

MA’s råd: Gør selv reklame for ordningen

I din opsøgende jobjagt kan du selv få arbejdsgivernes øjne op for ordningen.

Sæt dig kort ind i vilkårene og fortæl dem til arbejdsgiverne i din ansøgning eller til jobsamtalen.

Det er dog en forudsætning, at stillingen slås op på jobnet.dk eller job-i-staten.dk.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00