Lasse B

Introduktionsstillinger: Få dimittendfoden indenfor på arbejdsmarkedet

19. august 2014

Introduktionsstillinger kort fortalt

  • Har du været ledig i en sammenhængende periode på minimum et år, har du mulighed for at søge de særlige introduktionsstillinger på et års varighed på en offentlig arbejdsplads.
  • Ordningen retter sig specielt mod dimittender.
  • Lønnen er noget lavere, men til gengæld får du uddannelse og oplæring ved siden af.
  • Du forbruger ikke af dine dagpengeuger under ansættelsen.
  • Stillingerne slås op på fx  job-i-staten.dk eller jobnet.dk.
  • Gør gerne de offentlige arbejdsgivere opmærksom på ordningen i din jobsøgning.
  • Ordningen løber frem til april 2015.

Tre cases fra Akademikerne (AC) til inspiration

Nyuddannet får foden indenfor

Anne er en nyuddannet cand.scient.pol. og har været ledig, siden hun blev færdiguddannet for 14 måneder siden. Hun vil ansættes i en kommune og bruge sine kompetencer mere konkret. Anne henvender sig uopfordret til kommunens personaleafdeling og præsenterer dem for muligheden for at ansætte hende i en introduktionsstilling i et ledigt barselsvikariat i Børne- og Unge Forvaltningen.

Kommunen ser hurtigt idéen i, at Anne både får en mulighed for at erhverve sig erfaring, genoptjene retten til en ny dagpengeperiode samtidig med, at kommunen får tilført en ny type af kompetencer, så de tilbyder det ledige barselsvikariat til Anne som en  introduktionsstilling.

Som en ekstra fordel kan Anne nu også meldes ”i beskæftigelse” af kommunens jobcenter, og kommunen sparer udgiften til Annes aktivering.

Opstart af nytænkt team

HR’s erfarne medarbejder rykker videre op i organisationen. Det er et tab for især HR-chefen, der nu mangler sin mangeårige sparringspartner. Der skal derfor rekrutteres en ny medarbejder, der støtter op om både den daglige drift og udviklingsopgaverne på HR-området.

HR-chefen planlægger at afprøve nye kompetencer gennem brug af introduktionsstillingerne. Ordningen muliggør at opslå to stillinger; en driftsorienteret profil og en udviklingsorienteret profil.

HR afdelingen kan nu i 12 måneder afprøve det nye team på en samfundsteoretiker og en antropolog for en begrænset ekstra lønudgift.

Puljemidler bliver realiseret til projekt

I en mindre kommune har der længe været afsat midler i en særlig pulje, der skal realisere projekter med kriminalpræventivt sigte. Det har ikke været muligt at finde ledige ressourcer hos medarbejderne, så da kommunen hører om muligheden for at oprette en introduktionsstilling finansieret af puljemidlerne, er de meget ivrige efter at kunne komme i gang med projektet.

Kommunen henvender sig til sit jobcenter, som slår stillingen op som introduktionsstilling og får flere ansøgere, der er relevante. Kommunen vælger at ansætte Poul som er en erfaren kandidat med seks måneder tilbage af sin dagpengeperiode.

Efter ansættelsen på 12 måneder har Poul genoptjent sin dagpengeret og fået erfaring fra den offentlige sektor. Kommunen har fået igangsat den særlige indsats for at styrke SSP samarbejdet med fokus på kommunens unge borgere.

Hvad er en introduktionsstilling?

Introduktionsstillingerne skal bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Introduktionsstillingerne kombinerer uddannelse og oplæring med en reduceret løn.

Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring af den ansattes efterfølgende mulighed for at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aftale om introduktionsstillinger til akademikere i kommunerne er målrettet akademikere, som har været ledige i mere end et år. Aftalen fokuserer på at hjælpe ledige akademikere til at få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet – og samtidig sikre, at kommunerne også i fremtiden kan rekruttere de akademiske medarbejdere, de har brug for.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00