Lasse B

Vil du med i en arbejdsgruppe om atypisk beskæftigelse: freelancearbejde, honorararbejde, selvstændig virksomhed?

17. november 2015

Da politikerne for nylig blev enige om et nyt dagpengesystem, var der ét område, de skød til hjørne, nemlig dagpengesystemets duelighed i forhold til de såkaldt atypisk beskæftigede.

For dagpengesystemet matcher på ingen måde et arbejdsmarked præget af flere og flere korte ansættelser og freelancere.

Det er bydende nødvendigt, at et nyt dagpengesystem understøtter et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der også er tryghed for denne voksende gruppe arbejdstagere.

Derfor nedsætter MA nu, på foranledning af vores medlem Ulla Weber, en arbejdsgruppe, hvor MA’s medlemmer kan fremføre og diskutere, hvordan dagpengesystemet i forhold til selvstændige og lign. bør skrues sammen for at matche et moderne arbejdsmarked.

Ambitionen er at formulere en stribe anbefalinger, som kan tjene som inspiration for det arbejde på området, som igangsættes fra officielt hold.

Vil du med i gruppen?

Send en mail til kommunikationschef Kristian Kostrup på kkos@ma-kasse.dk og oplys navn, email og din motivation for at bidrage.

Hvis du har spørgsmål om gruppens arbejde

Send gerne en mail til Ulla Weber på web@weberweb.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00