Scrumme? Det gør man også i rugby.

Noget med it? Så skal du kunne “scrumme”

06. marts 2017

Danmark kommer til at mangle et stort antal it-kompetencer i de kommende 10-15 år. Både brancheorganisationen IT-Branchen og regeringen har i 2016 offentliggjort rapporter, der taler samme tydelige sprog: Hvor vi aktuelt mangler ca. 3.000 it-specialister, vil vi i 2030 mangle 19.000.

Af Kasper Mølgaard, karriererådgiver i MA

Undersøgelserne peger på, at manglen allerede i dag betyder, at digitaliseringen skrider langsommere frem end planlagt – ca. 43 % af virksomhederne meddeler, at de har udskudt udviklingsprojekter pga. manglende kompetencer.

Virksomhederne melder desuden, at 40 % af deres outsourcing til udlandet skyldes manglende kompetencer i lokalområdet, ikke pris. Ca. hver femte virksomhed må opgive at besætte en stilling pga. manglende kompetencer blandt ansøgerne.

Hvor er MA’s medlemmer i dette?

Rapporterne tyder på, at virksomhederne – eftersom de ikke kan skaffe de rigtige nyuddannede kandidater – er villige til at bruge endog mange penge på efteruddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke.

Det er derfor blevet almindelig praksis at vægte it-kurser højt, når man ansætter nye medarbejdere – særligt it-kurser er oplagte til at tage online på de såkaldte MOOCs, Massive Open Online Courses.

Coursera.org er et godt eksempel.

En interesseret jobsøger vil kunne opgradere sine egne kompetencer ved selvstudie, fx inden for programmering. Eftersom virksomhederne er overordentligt sultne, vil sådanne kurser virke i et vist omfang.

Hvor ligger efterspørgslen på kompetencer?

Årsagerne til dette mismatch er flere – men en væsentlig grund er, at de nuværende uddannelser på universiteterne ikke giver kandidaterne de rigtige spidskompetencer.

De manglende kompetencer kan groft sagt inddeles i to kategorier: de tekniske samt de forretningsmæssige/organisatoriske.

Med hensyn til de tekniske kompetencer er det ikke overraskende de programmeringsmæssige, der særligt mangler. Danske it-uddannelser har paradoksalt nok haft større fokus på de generelle kompetencer mere end specifikke programmeringssprog.

Dernæst er der fortsat stort behov for flere folk med viden om design af brugergrænseflader – dvs. look and feel af det grafiske interface.

Hvad der ikke er mere behov for, er kandidater med viden om brugerunderstøttelse, brugeradfærd eller lignende. Kandidater med særligt fokus på menneskelig adfærd – eksempelvis antropologer – bør ikke sætte næsen op efter jobs i denne branche, med mindre de samtidigt har programmeringsmæssige kompetencer. Jovist, der er jobs her, men ikke mange.

Ifølge branchens egne fremtidsprognoser vil der inden for det tekniske felt desuden komme større behov for folk med programmeringskompetencer til e-handel, analytisk erfaring (Big Data) samt viden om Cloud Computing – altså hvordan man bruger multiple computere via internettet til at løse én opgave.

De forretningsmæssige/organisatoriske kompetencer skal forstås som salg & markedsføring, projektledelse samt forretningsforståelse. De fleste virksomheder ønsker sig i højere grad, at de nye kandidater har større viden om, hvad det vil sige at arbejde projektorienteret.

Og hvis man vil slå sig op som it-projektleder, er det vigtigt at vælge det rigtige metodekursus:

SCRUM-metoden er efterhånden blevet den mest eftertragtede for private virksomheder.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00