Lasse B

Jeg fik prøvet mit undervisningsgen af

27. september 2016

Virksomheder kan hyre en ledig ind, mens en medarbejder er på kursus. Det kaldes jobrotation. Rita Mortensen prøvede det af som lærervikar i en folkeskole.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Med en cand.mag. i historie med speciale i Middelalderen var en stilling som museumsinspektør fristende. Da den drøm ikke lige kunne realiseres, prøvede Rita Mortensen sig selv af i andre sammenhænge.

Fx som selvstændig, videreuddannelse i kommunikation og formidling og et projektstyringskursus.

Men det med at stå foran mange mennesker og formidle var en hurdle.

– Jeg troede faktisk ikke, jeg kunne undervise. Det ved jeg nu, at jeg godt kan! Jeg er faktisk god til det. Jeg har virkelig fået styrket selvtilliden.

Rita bor i Odense, og det er især Fredericia og Odense Kommune, der har søgt efter lærervikarer gennem blandt andet MA. De har holdt orienteringsmøder for at forberede kandidaterne til jobrotationen.

En mail fra MA satte Rita i gang.

– Jeg var otte uger på Rosengårdsskolen i Odense i en 2. klasse, mens deres dansk- og klasselærer var af sted på kursus. Jeg tog både en introduktionsdag, hvor jeg fulgte læreren, og en dag efter for at lave en ordentlig overlevering.

Rita kan kun anbefale ordningen – dog med et vigtig forbehold.

Hendes råd er at prøve det. Man får erfaring og en oplevelse ud af det. Tag de chancer, der er, og lær en masse om dig selv.

Men hun er klart utilfreds med, at det ikke tæller med i genoptjeningen. Det trækker ned i en ellers fantastisk god ordning.

Lige nu sidder Rita i en projektassistentstilling i Odense Kommune og arbejder med it-systemer og it-projekter. De skal have implementeret et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

– Jeg trives med at arbejde sammen med andre projektledere og it-folk. Og nu ved jeg, at jeg kan undervise, og hvor vigtigt det er at få alle med.

Fakta om jobrotation

Når en virksomhed sender en medarbejder på efteruddannelse, giver det dig som ledig mulighed for at blive ansat som vikar imens. Ordningen kaldes jobrotation.

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

Du får løn efter overenskomst og mulighed for at bruge dine kompetencer.

  • Du skal have været ledig i 26 uger.
  • Du bruger ikke af din dagpengeret, men arbejdstimerne kan dog ikke tælle med i beskæftigelseskravet. Du bruger af din referenceperiode.
  • Du skal ikke stå til rådighed.
  • Du får løn efter den overenskomst, der gælder på området.
  • Du skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder.

Det er Jobcenteret, der administrerer ordningen.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00