Job-afbureaukratisering: Fine elementer i regeringens udspil

15. november 2017

‘Mindre administration, mere velfærd’. Under den parole præsenterede regeringen i dag på et pressemøde et stort udspil, som skal afbureaukratisere den vildtvoksende beskæftigelseslovgivning – Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) – så der frigøres ressourcer i kommunerne til kontakt med de ledige og virksomhederne. Udspillet har to forældre: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og innovationsminister Sophie Løhde.

Vi bemærker særligt disse forslag til forbedringer for de ledige, som er medlem af en a-kasse:

  • Krav til jobsøgning skal fjernes for ledige, der har et job på hånden, eller som skal på fx efterløn eller barsel. De skal ikke længere søge job de sidste seks uger, der ellers har været et krav.
  • Reglerne for løntilskud og virksomhedspraktik skal forenkles. I dag er der en skov af varianter i forhold til alder, offentlig/privat arbejdsgiver og ledighedslængde.
  • Den første fællessamtale (møde hvor ledig, jobcenter og a-kasse deltager sammen) skal ikke afholdes allerede inden for seks uger, men kan fleksibelt placeres inden for tre måneder efter den lediges behov.
  • Ledige skal ikke længere tjekke jobforslag hver 7. dag på jobnet.dk.

Per Clausen, MA’s formand: “Vi kvitterer for det nye udspil, som indeholder mange fine elementer. Flere af vores indspil er kommet med, tak for det. Jeg noterer også et betydeligt element af frihed til kommunerne i forhold til at tilrettelægge deres jobindsats. Altså mindre kontrol. Det lyder umiddelbart godt, men det betyder også, at vi som a-kasse vil rette blikket mod kommunerne i forhold til at sikre, at kommunerne ikke misbruger den frihed til fx at lade de langtidsledige i stikken.”

Hvad så nu?
Regeringen vil nu forsøge at finde et flertal for udspillet i Folketinget. Vi kender i skrivende stund ikke den forventede tidshorisont på lovgivningsprocessen, ej heller de øvrige partiers holdning til udspillet.

Dokumentation

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om udspillet den 15. november 2017

Regeringens udspil uddybet

Danske A-kassers kommentar til udspillet

Akademikernes (AC) kommentar

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00