Lasse B

Kære folketingspolitiker, kære beskæftigelsesminister

30. juni 2015

Her til morgen den 30. juni 2015 modtager den ny beskæftigelsesminister og de 179 nyvalgte medlemmer af Folketinget dette brev fra MA:

 

Jeg skriver, fordi vi selvfølgelig er bekendt med, at Dagpengekommissionen efter sommerferien kommer med sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Men i Magistrenes A-kasse (MA) vil vi også gerne inspirere landets politikere.

Vores medlemmer, som primært er humanister og naturvidenskabelige kandidater, bidrager aktivt til udvikling og innovation i mange af de virksomheder, som Danmark skal leve af i fremtiden.

Deres vej til fast job går ofte via projektansættelser og freelanceopgaver – og dermed kommer de nuværende dagpengeregler ofte til at modarbejde vores medlemmers forsøg på at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det påvirker i høj grad selvstændig virksomhed og loftet over supplerende dagpenge.

Dette viste sig også tydeligt, da vi i forbindelse med udskrivelsen af valget opfordrede vores medlemmer til at afsløre deres hedeste ønsker til et nyt dagpengesystem. Her er, hvad de svarede – og pointen er klar nok; et arbejde er et arbejde:

  1. halver genoptjeningskravet
  2. mere smidige regler for supplerende dagpenge
  3. bedre forhold for selvstændige og freelancere
  4. løntilskud og jobrotation skal tælle som arbejdstimer
  5. bedre muligheder for opkvalificering af ledige
  6. tal ordentligt om de ledige.

Vores medlemmer – eller ’opsvingerne’, som vi ikke tøver med at kalde dem – er klar til at booste det gryende opsving.

Så kære lovgiver: Hvorfor ikke indrette dagpengesystemet så det bedre understøtter den vækst, alle sukker efter?

Jeg håber, vores bud kan inspirere jer. Det siger sig selv, at vi gerne uddyber vores ønsker – kontakt mig gerne.

Venlig hilsen

Hans Peter Messerschmidt Andersen
Direktør, MA, hpma@ma-kasse.dk

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00