Lasse B

Kære politikere: Tænk større – I kan nå det endnu!

20. oktober 2015

Pressemeddelelse 19. oktober 2015:

Hvis man havde drømt om, at Dagpengekommissionen ville foreslå en gennemgribende oprydning af det danske dagpengesystem, så blev man slemt skuffet, da kommissionens anbefalinger ramte offentligheden i dag.

Hans Peter Messerschmidt Andersen, MA’s direktør: ’Kommissoriet gav faktisk god plads til langt om længe at skabe et system, som bygger på tillid til de ledige og fokuserer på det væsentligste: At hjælpe de ledige tættere på et job. Men a-kassens fokus skal fortsat være på bureaukratisk kontrol. Det er der ikke meget storhed og opsving over.’

Stadig et dagpengesystem helt ude af trit med det moderne arbejdsmarked

I det hele taget er der ikke meget af den modernisering og fremtidssikring af dagpengesystemet, som var stillet i udsigt. Helt ubærligt er det, at kommissionen har valgt ikke at løfte opgaven med at bringe dagpengesystemet i overensstemmelse med et arbejdsmarked, hvor korte ansættelser og brug af freelancere allerede nu snarere er reglen end undtagelsen mange steder. Dét arbejde parkeres i en efterfølgende arbejdsgruppe. MA vil gøre sit for, at det ikke bliver en syltekrukke.

Det er bydende nødvendigt, at et nyt dagpengesystem understøtter et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der også er tryghed for denne voksende gruppe arbejdstagere.

Kommissionen har tydeligvis fokuseret på udfaldsproblematikken, men heller ikke her er man kommet i mål. I værste fald skønner kommissionen, at kun 15 % færre personer vil falde ud som følge af anbefalingerne. Genoptjeningskravet, som mange havde sat næsen op efter ville blive forkortet, røres heller ikke nævneværdigt.

Karensdage er det samme som at sænke ydelserne

MA kvitterer for, at kommissionen anbefaler en mulighed for forlængelse af dagpengeperioden. Desværre hjælper anbefalingen ikke de allerhårdest ramte, og prisen for muligheden er en forringelse af dagpengeydelserne generelt.

Hans Peter Messerschmidt Andersen: ’Hver tredje måned nedsættes ydelsen med to dagpengedage kaldet karensdage. Ved at kalde det karensdage taler man ned til folk. Alle kan se, at det er en sænkning af ydelserne. For dimittenderne toner man i det mindste rent flag med en procentnedsættelse af ydelsen. Men det sker vel ikke, for statsminister Lars Løkke Rasmussen har jo garanteret imod dette.’

Mere forvirring: Der skal tælles i timer, indkomst, dage, måneder

Systemet bliver heller ikke lettere for medlemmerne at forstå. Forbrug af dagpenge tælles i timer, optjening tælles i indkomst, arbejde for at undgå karensdage tælles i dage, og forbrug af supplerende dagpenge tælles i måneder.

Supplerende dagpenge foreslås anvendt månedsvis. Det er mindre fleksibelt end i dag. Og hvorfor en grænse på otte måneder, når vi ved, at småvikariater, deltidsarbejde og projektansættelser er en rigtig god indgang til arbejdsmarkedet.

Kommissionen lægger op til administrative forenklinger. Ideerne er fornuftige, men de forudsætter, at de data fra eIndkomst, som a-kasserne skal bruge, er tilgængelige og korrekte, når de skal bruges. Det er ikke altid tilfældet i dag, og det er uvist, hvordan det skal blive virkelighed. Det vil kræve en ikke ubetydelig disciplinering af arbejdsgiverne, så man skal altså ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.

Tænk nu større!

Hans Peter Messerschmidt Andersen: ’Fra MA skal lyde en klar opfordring til landets politikere om at tænke større end Dagpengekommissionen. Danmark fortjener et dagpengesystem tilpasset en virkelighed, hvor flere og flere ikke arbejder 8-16, ikke en
dagpengejungle som dræner de ledige for energi. Kom nu, det kan nås endnu.’

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00