Forsideillustration: Leadership pipeline i den offentlige sektor. Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm. Dansk Psykologisk Forlag 2012.

Kan man tale om særlige offentlige kompetencer?

10. januar 2017

Ja, mener forfatterne bag bog om Leadership Pipeline i den offentlige sektor.

Af Vibeke Syshøj, leder i MA

Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm har høstet stor anerkendelse for deres bog om Leadership Pipeline i den offentlige sektor.

Her diskuteres det, om man kan tale om særlige offentlige kompetencer, og forfatterne analyserer særligt otte kompetencer på tværs af stillingsniveauer i den offentlige sektor:

På medarbejderniveau kommer de til udtryk på følgende måde:

Politisk tæft – arbejde med gennemsigtighed og ordentlighed.
Det handler om at være embedsmand i en politisk virkelighed og kunne arbejde sammen med det politiske niveau. Særligt i kommunale stillinger er denne kompetence væsentlig.

Faglig ledelse – have faglig stolthed og evne selvledelse.
Det handler om at kunne bruge sin høje faglige viden til at kunne assistere og rådgive det politiske niveau.

Kommunikative kompetencer – skabe mening i opgaveløsningen.
Man skal kunne skabe mening i de politiske beslutninger – både i forhold til sig selv og over for borgeren.

Skabe ledelsesrum – evne selvledelse.
Man skal kunne løse opgaver selvstændigt eller være i stand til at finde relevante samarbejdspartnere og løse opgaverne så effektivt og fagligt kompetent som muligt.

Strategiarbejde – arbejde med en lang tidshorisont.
Man skal kunne udvikle og forfølge faglige strategier for opgaveløsningen og balancere dagligdagen med det langsigtede (politiske) perspektiv.

Procesledelse – initiere og koordinere tværgående processer.
I det offentlige arbejder man mere og mere på tværs af faggrænser i tværfaglige processer, og det kræver, at man som medarbejder kan indgå i og bidrage til tværgående processer med fokus på løsning af kerneopgaven.

Navigere på den offentlige scene – se sig selv i en større sammenhæng.
Det handler om at kunne agere under bevågenhed fra en lang række interessenter og medier. Også når offentligheden kræver aktindsigt i de sager, man sidder med.

Være rollemodel – for faglig stolthed.
Man skal være en faglig rollemodel på en socialt inkluderende og konstruktiv måde, hvor man tager organisationens værdisæt og politikernes beslutninger alvorligt.

Jobmuligheder i det offentlige

Der er mange spændende jobmuligheder i det offentlige, og mere end 50 pct. af MA’s medlemmer får ansættelse i en offentlig virksomhed.

For dimittender er det nemmest at få stillinger på fuldmægtigniveau. Andre stillingsniveauer (som fx specialkonsulent og chefkonsulent) kræver forudgående og i nogle tilfælde indgående erfaring – gerne fra den offentlige sektor og med politisk betjening.

Oftest vil det være nemmest at få foden inden for i kommunerne. Regioner og stat rekrutterer ofte fra kommunerne, når de opslår stillinger. Særligt på special- og chefkonsulentniveau.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00