Lasse B

Kan tre års efterløn friste en 69-årig?

02. februar 2012

Efterlønnen er nu blevet forringet. Det er bestemt ikke godt, men den er dog ikke helt fjernet.

Efterlønsalderen og pensionsalderen sættes op, så hvis man fx i fremtiden først kan gå på pension som 72-årig, kunne jeg godt forestille mig, at man ville få lyst til at gå på efterløn tre år før. Så tænk dig rigtigt godt om, før du eventuelt skrider til at score nogle hurtige penge ved at få dine indbetalte efterlønspenge udbetalt.

Husk også, at det stadig er en rigtig god forretning at få udbetalt den skattefrie præmie, hvis man synes, man kan arbejde lige til pensionsalderen.

Gå ind på vores hjemmeside og læs vores vejledningsmateriale om den ændrede efterlønsordning eller læs artiklen Skal jeg hæve mit efterlønsbidrag her i MA-Nyt.

Jeg er rigtig glad for de mange bidrag om supplerende dagpenge, som I sendte på min opfordring i sidste nummer. Ét af bidragene er blevet udfoldet i dette nummer, nemlig Søren Egelunds historie. Vi vil forsøge at gå i pressen med stoffet for på den måde at få politikernes øjne op for problemstillingen. I må meget gerne komme med flere bidrag, inden vi samler op.

Venlig hilsen

Frederik Dehlholm
formand

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00