Lasse B

Kan vi omsider få gjort op med mistillid og kontrol?

18. april 2013

Regeringen nedsatte i februar 2013 et udvalg med den forhenværende socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch i spidsen. Det skal kigge på beskæftigelsesindsatsen, og i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet udtalte han:

“Det kan betale sig at gøre en indsats for at få ledige på passiv forsørgelse i job, men man skal bruge de rigtige redskaber. Derfor er det afgørende, at man får en grundig analyse af, hvordan man bedst hjælper ledige i job, og hvordan virkeligheden ser ud i jobcentrene.”

AC er gået meget aktivt ind i forhold til dette udvalg og har blandt andet udtalt:

”Den traditionelle arbejdsmarkedspolitik med brobygning mellem udbud og efterspørgsel har haft for trange kår i det nuværende system grundet for mange procesregler og uheldig kassetænkning. AC går således ind til arbejdet med en ambition om at få designet et beskæftigelsessystem, som nyder større legitimitet blandt ledige og virksomhederne. Det forudsætter et system, som tager udgangspunkt i den enkelte lediges situation og jobperspektiver, og som har kvalifikationerne til at have en tæt kontakt til virksomhederne.”

Kommissoriet for udvalget er desværre indsnævret. Selve dagpengereglerne  –  som jo i den grad trænger til at blive forbedret – er  ikke med i kommissoriet, men jeg håber ikke, at udvalget lader sig begrænse af dette.

Derudover håber jeg, at udvalget i det mindste vil søge at gøre op med den grundlæggende mistillid og kontrol over for arbejdsløse, der ligger i det nuværende system. Og det er ligeledes vigtigt at få gjort op med,  at akademikerindsatsen er opsplittet på 98 kommuner.

Måske kan vi have en forsigtig optimisme over for, at udvalgets arbejde kan føre til små forbedringer og ikke de sædvanlige sorte ”reformer”.

Udvalget afslutter sit arbejde august 2013.

Frederik Dehlholm
Formand for MA

>> Læs også Input til Koch. Læserbrev i Information.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00