Lasse B

Kend dine kompetencer

15. december 2010

Kompetenceafklaring er første skridt på vejen mod et nyt job. For jo større bevidsthed du har, jo større spillerum skaber du for dig selv på arbejdsmarkedet.

Af Julie Mathiesen, freelancejournalist

Ved du egentlig, hvem du er? Hvad du kan? Og hvad du er rigtig god til? Altså ud over hvad der står på dit eksamenspapir og i dit kronologiske cv?

De fleste mennesker bliver positivt overraskede, når de får kortlagt deres realkompetencer. For når du bliver bevidst om alt det, der karakteriserer netop dig, er det meget lettere at se dine muligheder på arbejdsmarkedet. Det nytter jo ikke, at du fagligt er perfekt til et job, hvis du som person slet ikke vil kunne trives i den type stilling.

Derfor er kompetenceafklaring et meget vigtigt værktøj for jobkonsulenterne i MA. Det handler om at få skrevet det uskrevne ned og få det formuleret, så det kan bruges i en jobsøgningssituation. Og det handler om, at deltagerne på MA’s workshops kan inspirere og spejle hinanden og også ad den vej få skærpet bevidstheden.

– Her i Odense har vi arrangementer hver måned, for kompetenceafklaring er det rigtige sted at starte sin jobsøgning. Det gælder især dimittenderne, som vi har mange af, for når man har læst fem eller syv år, hvordan omsætter man det så til et job? Der står jo ikke Søren Kierkegaard-ekspert i noget jobopslag, siger konsulent Bitten Eskesen.

Konsulenterne tager udgangspunkt i fagligheden og de almene akademiske færdigheder, men det er lige så vigtigt at se på de personlige og sociale kompetencer, understreger hun.

– Det gælder først om at blive afklaret og dernæst om at få kompetencerne formuleret, så andre kan forstå det. På den måde hjælper kompetenceafklaring også den ledige til selv at se flere jobmuligheder, forklarer Bitten Eskesen.

Fagligt
Realkompetencer et er et samlet udtryk for dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Det handler altså både om hvad du kan og hvad du gør.

Det letteste sted at starte for en højtuddannet er formentlig de faglige kompetencer. De omfatter dine tekniske færdigheder, din indsigt og din konkrete viden indenfor et specifikt felt. Det gælder altså alle de kurser, du har taget og alle de områder, du har arbejdet med både før, under og efter din uddannelse.

Spørg dig selv, hvad du er særligt god til, og hvilke arbejdsopgaver du især løser og gå gerne langt ned i detaljen. Typiske eksempler på akademikeres mere generelle, faglige kompetencer kan være analyse, vurdering og formidling.

Personligt og socialt
Dine personlige og sociale kompetencer handler om hvem du er, og de er lige så vigtig som dine faglige færdigheder. Det har fx stor betydning for arbejdsmiljøet, hvordan du interagerer med andre, hvad enten det er kolleger, ansatte, chefer eller kunder.

Spørg gerne nogen, der arbejder eller har arbejdet sammen med dig, om dine evner til fx at lytte, samarbejde og uddelegere. Eksempler på stikord kan være ambitiøs, strategisk, kvalitetsbevidst, struktureret, socialt engageret og empatisk.

Når du kortlægger dig selv på denne måde, husk også de erfaringer, du har med fra dit privatliv. Måske sidder du i børnehavens bestyrelse og er derfor god til at organisere. Eller du har en baggrund som frivillig idrætsleder, som har givet dig nogle sociale færdigheder.

Mangler du inspiration undervejs, kan du med fordel gå ind på nogle af de største jobportaler. Her finder du artikler, vejledning og også tests, der fx kan give dig stikord til hvilken type du er.

Til sidst – når du har noteret alle de positive ord om dig selv – gælder det om at få dem formuleret, så andre kan bruge dem. Her kan det være en god idé at kigge stillingsopslag igennem for at aflure de udtryk, som arbejdsgiverne bruger.

Links

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00