Lasse B

Krisen kalder på frie agenter. Hjælp dem!

31. januar 2013

Fremtidens arbejdsmarked bliver flydende med frie agenter i forskellige projektansættelser. Dagpengesystemet følger ikke med og er ikke blevet moderniseret. Vækstiværksættere, som kan være ét af mange svar på krisens udfordringer, oplever benspænd, som dræber virkelysten.

Af Nana Toft, freelance journalist.

”Reglerne for dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse fylder en reolmeter. Det svarer til mit fysikpensum for samtlige af mine fem år på universitetet. Desuden er reglerne utidssvarende i forhold til det arbejdsmarked, vi har i dag.”

Det er påstanden fra cand.scient. Benny Walsøe Pedersen, 48 år. I halvandet år har han haft selvstændig bibeskæftigelse og konstant gået rundt og været nervøs for “at overtræde en eller anden regel, jeg har overset”, som han forklarer.

”Politikere og erhvervsliv ønsker flere iværksættere i Danmark. Især vækstiværksættere. Men de her reolmetre af ufleksible og uigennemskuelige regler dræber lige præcis det engagement og den virkelyst, selvsamme politikere taler om,” siger Benny Walsøe Pedersen, der først nu har fået det endelige mod til at gøre sin bibeskæftigelse til sit hovederhverv. Men han har set mange som ham selv miste modet og håbet om at leve som selvstændig. Virkelysten dør.

Han ønsker sig ikke tilbage til en iværksætterydelse. Blot et mere ubureaukratisk system med større grad af individuel behandling . ”Mit gæt er, at vi så ville se langt flere, der kastede sig ud i det her.”


Foto: Stefan Kai Nielsen

Sort/hvidt system

Helt konkret er det Benny Walsøe Pedersens oplevelse, at systemet er meget sort/hvidt. Enten satser du alt på et bræt og bliver selvstændig på fuld tid, eller også er du ledig. Muligheden for at glide naturligt fra at have en virksomhed som bibeskæftigelse til livet som selvstændig på fuld tid er ikke til stede. Ikke uden sværdslag og modstand.

”Helt konkret foreslår jeg, at der åbnes op for muligheden for – i en begrænset periode – at se, om livet som fuldtidsselvstændig holder. Som det er nu, skal du konstant indberette enhver justering i de timer, du bruger i virksomheden. Mængden af administration stjæler tiden fra fx at prøve at gøre enkelte kunder til mere faste kunder. Ligesom det paradoksalt nok kan føles som en byrde at få flere opgaver.

Systemet spænder ben

MA’s jurist på området Søren Kristensen vurderer også, at reglerne er barske. ”I Sverige kan man fx få dagpenge i en periode, hvor virksomheden måske ikke er lagt helt ned. I Danmark er systemet skruet sådan sammen, at dagpenge på ingen måde skal kunne understøtte, hvis du vil bygge en virksomhed op eller for eksempel skifte spor undervejs.”

På Institut for Fremtidsforskning ser man også, at reglerne spænder ben for dét, som både det nuværende og ikke mindst fremtidens arbejdsmarked rent faktisk efterspørger: Nemlig de såkaldte ’frie agenter’. Som associeret partner og fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton formulerer det, så blev dagpengesystemet opfundet på en tid, hvor arbejdsmarkedet var mere statisk, end det vi ser i dag. Vi bevæger os i stigende grad henimod dét, hun og andre forskere kalder’ det flydende arbejdsmarked’ præget af korte ansættelseskontrakter, typisk projektbaseret. Et arbejdsmarked, der går væk fra det mere traditionelle lønmodtagersamfund mod et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på selvstændige, der kan hoppe ind og ud af projekter.

Her kan regler som for eksempel dagpenge, også de supplerende, virke som benspænd for at imødekomme den udvikling. Hun så gerne, at der var plads til flere individuelle løsninger i systemet og nye typer af forsikringer og ordninger, som selvstændige kunne melde sig ind i via deres a-kasser eller fagforeninger. ”Det kunne give noget af den sikkerhed, man ellers kun opnår ved at være fastansat,” lyder det fra fremtidsforskeren.

Krav og regler til selvstændig bibeskæftigelse

  • Det er MA, der skal give dig tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse med supplerende dagpenge. 
  • Du skal stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt jobsøgende og kunne  påtage dig fuldtidsarbejde (37 timer).
  • Arbejdet i virksomheden skal til enhver tid  kunne udføres uden for normal arbejdstid.
  • Du skal oplyse, cirka hvor mange timer du bruger i din virksomhed.
  • Hvis du begynder at arbejde mere eller mindre i virksomheden, skal du oplyse det til MA. Det kan blive sværere at ’sandsynliggøre’, at du står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du arbejder flere timer i virksomheden, end da du fik tilladelsen. Det vil sige, at du kan risikere, at tilladelsen falder bort.
  • Du kan kun få supplerende dagpenge i maksimum 78 uger. Der sker fradrag for de timer, du bruger i din selvstændige virksomhed.
  • Alle timer i virksomheden skal skrives på dagpengekortet – også administration og transport.
  • MA skal have en god beskrivelse af virksomheden, herunder hvornår og hvordan kontakten til nye og gamle kunder og leverandører foregår.

MA oplever et stigende antal tilladelser til selvstændig bibeskæftigelse. I 2012 gav vi knap 300. De ganske få afslag, der er givet, skyldes hovedsagelig, at bibeskæftigelsen ikke kunne lægges uden for normal arbejdstid.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00