Lasse B

Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

02. december 2014

Danske aviser fremstiller i en ud af fem artikler ledighed som den enkeltes eget ansvar.

Tænketanken Cevea har i samarbejde med Min A-kasse i juli måned 2104 lavet rapporten Framing af ledighed. Den viser på baggrund af mere end 1.000 avisartikler,  at andelen af artikler, hvor ledighed overvejende omtales som selvforskyldt er mere end tredoblet i den undersøgte periode.

I 1993 placerede medierne således overvejende ansvaret for ledigheden hos den enkelte i bare syv pct. af artiklerne. I 2003 er andelen af artikler, hvor ledighed primært fremstilles som selvforskyldt, ni pct., og det seneste resultat fra  2013/14 viser, at tallet nu er oppe på 22 pct.

Tendensen til at italesætte ledighed som den enkeltes eget ansvar er særlig stærk i debatstoffet, hvor dette er tilfældet i en ud af fire artikler i 2013/14.

Andelen af artikler, hvor ledighed overvejende behandles som et strukturelt og økonomisk problem, er faldet med 17 procentpoint fra 1993 til 2013/14. I dag er det kun 65 pct. af artiklerne hvor ledigheden overvejende omtales som et kollektivt ansvar.

Den direkte italesættelse af ledige som dovne har haft en voldsom procentuel stigning i forekomst fra 1993 til 2013/14 med hele 535 pct., og er gået fra at være stort set ikke-eksisterende i 1993 til at forekomme i syv pct. af artiklerne.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00