Kristian Kostrup

Lille fremskridt: Aftale om supplerende dagpenge på plads

18. december 2015

Partierne bag dagpengeforliget er blevet enige om regler for de supplerende dagpenge. Dagpengekommissionens forslag om, at de supplerende dagpenge skulle trækkes i hele måneder er heldigvis kasseret, så nu fortsætter vi med de 30 ugers supplerende dagpenge, som vi har i dag.

Aftalen, som får virkning 1. juli 2017, giver som noget nyt mulighed for løbende genoptjening af supplerende dagpenge. Det betyder for det første, at der kan optjenes en ny ret til supplerende dagpenge, inden en eksisterende periode er opbrugt. For det andet betyder det, at også kortere perioder med fuldtidsbeskæftigelse kan veksles til en forlængelse af retten til supplerende dagpenge, når perioden på 30 uger er opbrugt. Samlet kan man opnå supplerende dagpenge i 42 uger.

MA har i årevis kæmpet for minimum 52 uger, så vi nøjes med at kalde det et lille fremskridt. Per Clausen, MA’s formand: ’Hvis månedsopgørelsen var blevet til virkelighed, havde det været et stort tilbageskridt for de ledige. Nu beholder vi de nuværende regler plus får mulighed for yderligere 12 uger. Det kvitterer vi for, omend det til stadighed undrer os, at politikerne insisterer på, at de supplerende dagpenge ikke bare må følge den toårige dagpengeperiode. Hvis de gjorde det, ville mange flere ledige få mulighed for at bide sig fast på arbejdsmarkedet.’

Se Politikos (Berlingske) omtale her.

Næste skridt bliver udvalgsarbejdet på hele området for selvstændige og øvrige atypisk beskæftigede. Det arbejde blev som bekendt skudt til hjørne i forbindelse med dagpengeforliget. Udvalget nedsættes i starten af 2016 med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. MA vil følge gruppens arbejde tæt og påvirke, hvor det er muligt.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00