Lasse B

MA: Medlemmernes A-kasse

19. september 2013

Kære medlemmer

Tak for jeres kommentarer til MA-bestyrelsens forslag til et nyt dagpengesystem.

MA var blevet bedt af AC/Akademikerne om at komme med input til det nye regeringsudvalg, der skal se på dagpengereglerne. Vi bad i sidste MA-Nyt om jeres mening, og vi fik en hel del kommentarer fra jer. Så udarbejdede vi et forslag til svar til Akademikerne og lagde det ud på hjemmesiden til kommentering. Efter denne høring inkorporerede vi jeres kommentarer i vores endelige svar til Akademikerne.

I vores svar har vi lagt størst vægt på,

  • at genoptjeningskravet bliver sat ned fra et år til tre måneder.
  • at begrænsningen af perioden – hvori man kan få supplerende dagpenge – fjernes.
  • at reglerne om selvstændig virksomhed gøres meget mere fleksible, så de ikke umuliggør delvis selvstændig virksomhed.

Du kan læse vores samlede svar til Akademikerne her.

Vi har som bilag direkte medtaget en del af jeres kommentarer, da de på en god måde konkretiserer og begrunder vores krav. Det var netop også et ønske fra Akademikerne at få konkrete cases til det endelige svar til regeringen.

Vi håber meget, at I også fremover vil deltage i udviklingen af MA blandt andet igennem deltagelse i udviklingen af MA’s kommende større engagement på de sociale medier. Dette vil vi snart vende tilbage omkring.

Husk, at MA’s bestyrelse er direkte medlemsvalgt. MA er Medlemmernes A-kasse. Vi arbejder konstant på at forbedre MA og MA’s service over for medlemmerne.

Har du nogle kommentarer eller ideer til, hvordan vi bedst gør det, så skriv til min Ris og Ros-brevkasse. Vi er i bestyrelsen netop ved at planlægge næste års serviceforbedringer. 

Venlig hilsen

Frederik Dehlholm
Formand for MA

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00