Lasse B

Væk fra kontrol og mistillid: MA med til at sætte ny dagsorden

03. november 2011

MA’s egenudvikling siden 2009 af en langt mere fleksibel afvikling af rådighedsmøder, så medlemmernes individuelle behov tilgodeses i større omfang, kommer nu til at danne grundlag for en større forsøgsordning, som har det mål at ændre den forrige regerings holdning til de ledige: Væk fra kontrol og mistillid. Det føjer sig smukt ind i de udmeldinger, den nye beskæftigelsesminister allerede er kommet med: Hele området skal reformeres.

MA’s jobchef fortæller:

“Et oplagt eksempel på både spild af MA-konsulenters og lediges tid er reglen om, at man skal rådighedsvurderes ved personligt fremmøde. Har den ledige ikke det behov, kunne det fx klares nemmere og hurtigere telefonisk. Et andet eksempel er, at konsulenterne ved en rådighedsvurdering, hvor alt er i orden til 120 %, efterfølgende skal argumentere for og skriftligt dokumentere, at den ledige har opfyldt sine forpligtelser”, fortæller Marianne Rossander, MAJobs chef. “Vi får nu dispensation for en lang række regler, ja faktisk ændres bekendtgørelsen på området i den forsøgsordning, der skulle være startet 1. januar, men er udskudt til 5. marts 2012.”

Arbejdsmarkedsstyrelsen skal styre forsøget, som vil løbe et års tid og inddrage andre a-kasser. Forsøgets succes skal ikke måles konkret på, om flere ledige kommer i arbejde, men på deres egen oplevelse af tilfredshed med de nye rammer. Bagved ligger forestillingen om, at en god oplevelse, en god samtale i a-kassen ruster de ledige bedre til at skaffe sig et job, og at deres mulighed for at tage ansvar for egen situation og behov har samme positive effekt.

“Jeg kan komme med endnu et eksempel på fleksibilitet, der giver mening. Forleden havde vi en workshop, Fri agent? Iværksætter? Selvstændig?, hvor vi annoncerede til deltagerne, at når de nu alligevel mødte frem til workshoppen, kunne vi i samme moment give dem, der havde brug for det, en hurtig rådighedsvurdering. Det tog flere imod. Når vi fremover i forsøgsperioden skal vejlede den ledige, behøver vi heller ikke tage udgangspunkt i den nuværende obligatoriske jobsøgningsplan. Fokus rettes mere fremad i stedet for at være bagudrettet på kontrol af den ledige. Vi får under forsøget metodefrihed til, hvordan den fremadrettede plan, der fortsat skal udarbejdes, kan se ud,” fortæller Marianne Rossander.

MA er sådan set glad for, at forsøget først starter 5. marts. Det er en spændende, men også stor udfordring at fjerne regler og så skulle finde ud af, hvad man skal sætte i stedet. Der er masser af logistik, der skal gå op i en højere enhed, og der er flere tekniske løsninger, der skal ændres og tilpasses.

“Vi får en stor kommunikationsopgave i forhold til at få vores ledige medlemmer til at forstå det helt ændrede koncept for kontakt med os. Vi skal nemlig tænke den kontakt helt anderledes. Medlemmerne vil nok også opleve at skulle evaluere deres møde med MA i langt højere grad, mens forsøget står på. Men vi venter os meget af det og håber, det kan bane vejen for en permanent regelændring for alle a-kasser og dermed en tiltrængt reformering af beskæftigelsessystemet. Vores erfaring gennem alle årene er, at de ledige hellere end gerne vil tage ansvar,” slutter Marianne Rossander.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00