Lasse B

Magisterfamilien som et rent Kinderæg

24. marts 2011

Sæt 25 tillidsrepræsentanter sammen med deres fagforening, a-kasse og pensionskasse – jamen, det bliver jo hele tre ting på én gang.

Det var hvad Magisterfamilien gjorde for allerførste gang den 21. marts. De 25 tillidsrepræsentanter kom fra DM, og invitationen skulle ikke mindst ses på baggrund af flere fyringsrunder især i det offentlige. Hvordan kan jeg som TR’er på min arbejdsplads give den bedste førstehjælp til mine kolleger?

Det er altid tiltrængt at blive opdateret på de nyeste regler og få repeteret, hvad en a-kasse præcist kan hjælpe med. Der er selvfølgelig dagpengeregler og efterlønsregler, men også konsulentbistand til afsøgning af jobmarkedet i forbindelse med et karriereskift.

Der var endog meget stor tilfredshed blandt de fremmødte TR’er med både oplæggene fra DM, MP Pension og MA. Samtlige meldte tilbage på evalueringsskemaerne, at de nu var bedre i stand til fremover at hjælpe deres kollger. Næste lignende arrangement holdes den 4. april – og konceptet genoptages til efteråret.

Magisterfamilien er også GL. MA er allerede blevet hyret af en kreds af GL-tillidsrepræsentanter i Vejle, og det undersøges lige nu, om ikke GL’s TR’er skal have et lignende tilbud som DM’s.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00